Partners

Alleen dankzij de samenwerking van en met verschillende overheden en (vak)organisaties is de Antwerpse haven kunnen uitgroeien tot wat ze nu is. Hierbij kun je denken aan een vlotte en veilige (internationale) begeleiding van het alsmaar toenemende scheepvaartverkeer, maar ook aan de organisatie, inzet en begeleiding van al die mensen die er dagelijks voor zorgen dat Antwerpen een wereldhaven is én blijft.