Scheepvaartpolitie

De Scheepvaartpolitie maakt deel uit van de Algemene Directie Bestuurlijke Politie van de Federale Politie. De Scheepvaartpolitie heeft afdelingen aan de Kust (Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge), in Gent, Antwerpen, Bergen en in Luik.

 

Het grondgebied van de Scheepvaartpolitie Antwerpen omvat : de Haven van Antwerpen (zowel de Linker- als Rechteroever van de Schelde), de bevaarbare waterwegen van de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen (gedeelte) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

De gebouwen van de Scheepvaartpolitie Antwerpen situeren zich op twee locaties, 1 op Rechteroever en 1 op Linkeroever (Kallo).

 

Opdrachten

 

De Scheepvaartpolitie verzekert de politiezorg in de zeehavens en in de belangrijkste plezierhavens, op de binnenvaartwegen en alle wateren die onder de Belgische jurisdictie vallen. Haar werkterrein is zeer apart en vergt een speciale aanpak, opleiding en materieel.

 

Voornaamste opdrachten

 

  • Toezicht op de naleving van de wetten en reglementen op en rond het water en aan boord van vaartuigen, in het bijzonder het Belgisch Scheepvaartwetboek
  • Grenscontrole
  • Gerechtelijke politie in de zeehavens en aan boord van vaartuigen
  • Beslag leggen op schepen
  • Bestuurlijke politie in het raam van de politie te water
  • Gespecialiseerde steun aan derden

 

De Scheepvaartpolitie Antwerpen heeft op basis hiervan haar werking georganiseerd rond 3 thema’s: de basispolitiezorg in al haar facetten in de haven van Antwerpen, de grenscontrole en de politie te water op het haar toegewezen grondgebied. Hierbij wordt gewerkt rond de volgende prioriteiten : grenscontrole, diefstallen in het havengebied, uitvoer van gestolen voertuigen, illegale migratie, verkeershandhaving te land en te water, rust- en vaartijden, milieudelicten, eerstelijns ondersteuning van de FGP Antwerpen en Douane inzake de internationale drugshandel en patrouille- en bewakingsopdrachten inzake de beveiliging van kritieke infrastructuren.

 

De Scheepvaartpolitie werkt in deze domeinen en prioriteiten nauw samen met haar bestuurlijke en gerechtelijke overheden alsook met haar politionele en niet-politionele partners (FGP Antwerpen, lokale politie Antwerpen, Zwijndrecht en Beveren, Douane, Havenkapiteinsdienst, Milieu inspectie, BIPT, FOD Mobiliteit, p...).

 

Specifiek materiaal

 

Behalve over het klassieke politiemateriaal beschikt de Scheepvaartpolitie Antwerpen tevens over twee patrouillevaartuigen (SPN 14 en SPN 19) en een RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat – SPN 03). Via de steun van het Technisch Steun Team (in Zeebrugge) kan de Scheepvaartpolitie Antwerpen ook beroep doen op : drugdetectietoestellen, een side scan sonar (onderwaterdetectie-apparatuur), een Remotely operated vehicle (ROV) en andere technische hulpmiddelen.