Smart port: slimme haven

Je kan het tegenwoordig niet meer wegdenken: woorden als blockchain, augmented reality, artificial intelligence of machine learning zijn schering en inslag. Deze technologieën van de toekomst kunnen hun nut bewijzen in de haven. Daarom testen we ze volop en zetten we ze in waar mogelijk. Zo werken onze experts aan een digitale versie van de haven met real-time informatie of bekijken ze hoe we containers en hun lading beter kunnen beveiligen met blockchaintechnologie. En soms ligt het antwoord voor de hand met een simpele 1.0 oplossing: ook dat is innovatie bij Port of Antwerp.

Spitsvondig versus spitstechnologie: boutindicatoren 


Innovatie draait niet enkel om spitstechnologie. Het draait evenzeer om spitsvondige oplossingen voor complexe problemen.

Zo moet heel wat haveninfrastructuur regelmatig gecontroleerd worden: zijn er geen scheuren of barsten? Zitten alle onderdelen van de bruggen en sluizen nog goed vast? Sommige bouten en moeren zitten op slecht bereikbare plaatsen. Daarom kruipt er heel wat tijd in het inspecteren van deze 'kunstwerken'. 

Sara Jochems, technisch manager elektromechanica bij Port of Antwerp, kwam met een simpel maar efficiënt idee op de proppen: boutindicatoren.

“Door het bevestigen van plastic vlaggetjes op de bouten, kan je in één oogopslag zien of de moeren of bouten zijn gelost en of ze terug aangedraaid moeten worden of niet. Het bespaart de inspecteurs en techniekers heel wat nodeloos werk.”

 

Digital twin en APICA: Antwerp Port Information and Control Assistant


Met alle data, videobeelden en 3D-modellen bouwt Port of Antwerp een digitale kopie van de haven, waar je allerlei info op kan terugvinden.   

Wat het nut is van zo’n digital twin? Stel het voor als een digitale 3D-kaart van de haven waarop je in reële tijd heel wat info kan terugvinden: welk schip er op dat moment in de Kieldrechtsluis ligt of de waterstand in de Schelde. Of de gegevens van alle boten die op dat moment op de Schelde en in de dokken varen, allemaal gevisualiseerd op een gigantische 3D-kaart van de haven. 

Klinkt het nog wat abstract? Deze video maakt heel wat duidelijk. 

 

Blockchain


Simpel uitgelegd vertrekt blockchain van een regel - “als x gebeurt, doe je y” – en daar wordt een extra veiligheidslaag aan toegevoegd. Blockchain werkt niet met centrale software, het is een digitaal ecosysteem met een netwerk van computers bij verschillende partijen.

Dat is precies de kracht ervan: een transactie van data kan pas gebeuren als iedereen die is aangesloten op dat netwerk daarmee instemt. Er gebeurt een gelijktijdige registratie van elke wijziging en dat maakt het ook extra veilig.

Pilootproject digitaal uitwisselen van certificaten

In juni 2018 startten we een pilootproject op voor de digitale uitwisseling van fytosanitaire certificaten voor appels die van Nieuw-Zeeland naar Europa worden verscheept. Een fytosanitair certificaat garandeert de herkomst en hygiëne van de verscheepte producten. 

De digitale oplossing gebruikt blockchaintechnologie, wat resulteert in een veilige uitwisseling van documenten en een snellere beschikbaarheid van alle data voor alle partijen. Dat zorgt op zijn beurt voor efficiëntere inspectie en kortere transittijden. Ook voor de digitalisering van certificaten voor bioproducten loopt een dergelijk pilootproject. 

Zo wordt de veiligheid gegarandeerd van fruit en groenten bestemd voor de Europese markt en komt hier geen papierwerk meer aan te pas.

 

Intelligente kaaimuur


Doordat schepen niet langer moeten zoeken naar een parkeerplaats, wordt de wachttijd verminderd. In het Deurganckdok installeren we digitale camera’s en sensoren. Die komen er in het kader van het Internet of Things project van de stad Antwerpen. Een pilootproject met deze technologie moet ervoor zorgen dat schepen correct afmeren op de voor hen gereserveerde plek. 

 

 

Slimme camera’s: Computervision


Samen met heel wat partners werkt de haven van Antwerpen aan een veilige haven. Meer dan 600 camera’s houden een oogje in het zeil. 

Automatische beeldherkenning

Met Computervision gebeurt er een automatische analyse van de camerabeelden. Zo kunnen ze objecten herkennen. Enkele concrete toepassingen van Computervision en ArtificiaI Intelligence:

  • Preventief onderhoud van haveninfrastructuur zoals bruggen, sluizen, kaaimuren en frequentie van inspecties verhogen.
  • Mobiliteitsanalyses uitvoeren: hoeveel voertuigen en hebben ze containers mee?
  • Veiligheid verhogen door extra monitoring.