Een slimme haven

Slimme technologieën bewijzen hun nut in de haven. Een digitale versie van de haven of blockchain technologie voor containers, Port of Antwerp test ze volop. Soms ligt het antwoord voor de hand met een analoge oplossing: ook dat is innovatie.

Slim asfalt


 

Port of Antwerp en de Universiteit Antwerpen leggen ter hoogte van het voormalige Delwaidedok een nieuwe, baanbrekende weg met proefsecties aan.

 

Sensoren in de wegstructuur meten constant de vervorming van het asfalt, en machines met IT-apparatuur registreren de verwerking ervan. Een betere analyse moet zo tot een betere asfaltkwaliteit leiden.

Er worden twee verschillende asfaltmengsels achter elkaar aangelegd in de weg, met zowel in de fundering als in de asfaltlagen glasvezelsensoren. Deze sensoren monitoren de vervormingen permanent, op korte en lange termijn én voor alle verkeerstypes, voor beide mengsels” Nele Stevens, senior technisch manager bouwkunde bij Port of Antwerp en professor wegenbouw Wim Van den bergh, Universiteit Antwerpen.

 

Spitsvondig versus spitstechnologie: boutindicatoren 


 

De haveninfrastructuur wordt regelmatig gecontroleerd: zijn er geen scheuren of barsten? Zitten alle onderdelen van de bruggen en sluizen nog goed vast? Sommige bouten en moeren zijn slecht bereikbaar. er heel wat tijd in het inspecteren van deze 'kunstwerken'.

Door het bevestigen van plastic vlaggetjes op de bouten, kan je in één oogopslag zien of de moeren of bouten zijn gelost en of ze terug aangedraaid moeten worden of niet." Sara Jochems, technisch manager elektromechanica

 

Een digitale 3D kopie van de haven


 

De digital twin is een digitale 3D-kaart met realtime info: welke schepen liggen in welke sluizen en dokken? Hoe hoog is de waterstand? Hoeveel energie produceren onze windturbines. Klinkt het nog wat abstract? Deze video maakt heel wat duidelijk.

 

Pilootproject Blockchain


 

In 2018 startte een pilootproject voor de digitale uitwisseling van certificaten over de herkomst van appels uit Nieuw-Zeeland. Deze digitale oplossing gebruikt blockchain technologie, voor een veilige en snelle uitwisseling van documenten.

 

Op zijn beurt zorgt dat voor een efficiëntere inspectie en kortere transittijden. Dankzij blockchain komen fruit en groenten veilig en zonder papierwerk op de Europese markt.

 

Intelligente kaaimuur


 

In het Deurganckdok installeren we digitale camera’s en sensoren zodat schepen correct afmeren op de voor hen gereserveerde plek.

 

Doordat ze niet langer moeten zoeken naar een parkeerplaats, wordt de wachttijd verminderd. Intelligente kaaimuren zijn daarom één van de realisaties van het Internet of Things project

 

Slimme camera’s


 

Meer dan 600 camera’s houden een oogje in het zeil in de haven van Antwerpen. Deze slimme camera's herkennen objecten dankzij de computer vision technologie.

 

Dat maakt onderhoud en inspectie van bruggen, sluizen en kaaimuren eenvoudiger. De camera's kunnen ook het vrachtverkeer in de haven meten en verhogen de algemene veiligheid.