Smart transport en industry 4.0

Drone is een verzamelnaam voor onbemande vaar- en voertuigen. Drones op het land, het water en in de lucht zullen in de haven van de toekomst makkelijk inspecties en logistieke taken kunnen uitvoeren. Testen met zo’n drones zijn al volop aan de gang.

Er zullen ooit ook onbemande schepen onze haven binnenvaren. Volledig autonoom varen lijkt nog wel heel ver weg voor zeeschepen, maar binnenvaartschepen die op rustige routes vanop afstand bestuurd worden, lijken wel binnen een aanzienlijke termijn haalbaar. Het zou betekenen dat de schepen bijvoorbeeld ook ’s nachts kunnen varen en zo veel meer opdrachten aankunnen.

Echodrone, de autonome peilboot


Om een veilige doorgang voor de scheepvaart te kunnen garanderen, voeren we regelmatige dieptemetingen uit. Die geven zicht op de actuele waterdiepte aan de ligplaatsen en laten toe noodzakelijk onderhoudsbaggerwerk in te plannen. Vanuit de behoefte naar een aanvulling op de ‘Echo’,  de peilboot die momenteel deze taak op zich neemt, ontwikkelden we in samenwerking met dotOcean een unieke technologie voor een innovatieve autonome peilboot: de Echodrone.

De Echodrone is een prototype van een autonoom peilvaartuig. Het werd ontwikkeld om op moeilijk bereikbare plaatsen in het havengebied dieptemetingen te kunnen uitvoeren.

De Echodrone werkt als aanvulling op de Echo, het bemand peilvaartuig. 

Unieke cloudtechnologie

De meeste autonome voertuigen of vaartuigen, zoals bijvoorbeeld Tesla, werken met sensoren. Echodrone werkt echter met unieke cloudtechnologie. 

Koen Geirnaert, medeoprichter van dotOcean:

“Deze technologie is gebaseerd op het verzamelen van gedetailleerde informatie in de cloud. Informatie die door allerhande toestellen in de haven ter beschikking wordt gesteld op het internet en die door algoritmes in de cloud worden geselecteerd, vertaald en samengevat tot nuttige info. De Echodrone is ontworpen om volledig te navigeren op deze geverifieerde data, waar de vorige generatie autonome vaartuigen navigeerde op eigen sensoren. Dit maakt van de Echodrone één van de eersten van een compleet nieuwe generatie robots.”

In de toekomst zal Port of Antwerp meer autonome vaartuigen inzetten, ook voor het uitvoeren van andere metingen zoals onderwaterinspecties. 

 

 

Tuimelaar


De ‘Tuimelaar’ is een multifunctioneel inzetbaar vaartuig van het Havenbedrijf uitgerust met de nodige apparatuur, gedemonstreerd en getest. Bovendien kan het vaartuig onbemand varen. De technologie biedt nieuwe kansen aan de binnenvaart en kan in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan de modal shift.
De Tuimelaar kan ook als testvaartuig worden ingezet, Seafar gebruikt hem op dit moment daar al voor.

Lees er alles over