Soorten goederen

Vrijwel alle producten die je in het dagelijks leven gebruikt, passeren de haven van Antwerpen. Elk product vraagt een eigen manier van transport, of noem het een eigen verpakking. We onderscheiden daarbij hoofdzakelijk vijf soorten ladingen: containerlading, vloeibare bulk, droge bulk, stukgoed en roro.

Containerlading


Speelgoed, televisies, dvd's, kleding, vlees en computers; containers zijn voor al deze en nog vele andere vergelijkbare producten het ideale transportmiddel. Door de goederen efficiënt in te laden, kunnen ze in grote hoeveelheden tegelijk worden vervoerd.

Zo passen er in één twintigvoet container de boodschappen uit 300 winkelwagens! Of 3.000 spelcomputers! Of 1.000.000 kleurpotloden!

Bovendien zijn de goederen door de metalen wanden van de container goed beschermd tegen weer en wind. Ook de vaste afmetingen van de containers hebben een belangrijk voordeel. Door de standaardmaten passen containers op zeeschepen, vrachtwagens, binnenschepen én treinwagons.

De sterktes van Antwerpen m.b.t. containerlading

Lees meer over onze troeven ovv behandeling controlled temperature trade (reefer containers)

Vloeibaar massagoed


Ruwe aardolie, benzine, stookolie, plantaardige oliën en zelfs wijn; dit zijn allemaal vloeibare producten die vaak op grote schaal in een tankschip of pijpleiding worden vervoerd naar een volgende bestemming. In de Antwerpse haven passeert jaarlijks heel wat vloeibare bulk. Voor de raffinaderijen is ruwe aardolie bijvoorbeeld dé grondstof om nieuwe goederen te kunnen produceren, zoals stookolie, benzine en kerosine. Ook deze producten vinden als vloeibare bulk hun weg naar een volgende bestemming. Zo verwarmen mensen hun huis met stookolie of kunnen vliegtuigen op Zaventem kerosine uit de Antwerpse haven tanken.

Lees meer over de petrochemische cluster van de Haven van Antwerpen

Lees meer over behandeling van vloeibaar massagoed

Droog massagoed


Bij droge bulk kun je denken aan graan, kolen, ijzerertsen, cement, suiker, zout en zand. Deze goederen worden niet los verpakt, maar in grote hoeveelheden vervoerd in het ruim van een schip, in een wagon of in een vrachtwagen. Een groot deel van de droge bulk die in Antwerpen aankomt, wordt later verwerkt tot bouwproducten. Zo gebruiken hoogovens ijzerertsen en kolen om staal te maken. Maar er zijn ook meer smakelijke voorbeelden. Zo komt er jaarlijks heel wat brouwgerst in bulk naar Antwerpen, dat later als ingrediënt dient voor bier of whisky.

Lees meer over behandeling van droog massagoed

Stukgoed


Papier, hout, zakken cacao, rollen staal, onderdelen van windmolens; dit zijn allemaal producten die niet zomaar even in een container of los in een schip worden vervoerd. Vandaar dat dit zogenaamde stukgoed ook letterlijk stuk voor stuk een plaats aan boord krijgt. Om de stukgoederen toch te kunnen tillen, worden ze vaak verpakt op pallets of in kratten of rekken. Zo kan een kraan of heftruck de goederen eenvoudig laden of lossen. De Antwerpse havenarbeiders hebben veel expertise met dit werk en een uitstekende reputatie, waardoor Antwerpen is uitgegroeid tot de belangrijkste stukgoedhaven van de wereld.

Lees meer over onze stukgoedexpertise

Roro


Roro betekent zoveel als 'roll on roll off'. Deze naam zegt vooral iets over de manier waarop deze lading wordt gelost en geladen. Het gaat namelijk om verrijdbare lading, die door speciaal opgeleide chauffeurs van en aan boord wordt gereden. Bij roro kun je denken aan personenauto's, busjes, vrachtwagens, landbouwvoertuigen en kranen. Om zoveel mogelijk van deze voertuigen in één keer te vervoeren, zijn enorme roroschepen ingericht. Er zijn roroschepen die plaats hebben voor meer dan 8.500 personenauto's! In het Antwerpse havengebied vind je roro vooral op Linkeroever.

Lees meer over onze roro-oplossingen