Spelers in de haven

Liefst 150.000 mensen werken dagelijks mee aan het succesverhaal van de haven van Antwerpen. De één doet dat als vrachtwagenchauffeur, de ander als scheepsagent en weer een ander als douanebeambte. Het grote gros van deze mensen werkt voor privébedrijven in en rond het havengebied, maar er zijn ook onmisbare schakels als het Antwerpse Havenbedrijf en verschillende overheidsdiensten.

Het Havenbedrijf Antwerpen heeft een belangrijke rol in de dagelijkse werking van de haven. De 1.650 medewerkers zorgen ervoor dat de haven functioneert en kan groeien. Het Havenbedrijf beheert en onderhoudt de dokken, de bruggen, de sluizen, de kaaimuren en de gronden. Het personeel is bovendien verantwoordelijk voor veilig scheepvaartverkeer in de dokken en de bruggen en sluizen. Daarnaast zorgt het Havenbedrijf voor sleepboten en kranen, doet het baggerwerken en verzorgt het de promotie van de haven in binnen- en buitenland. Met het oog op de toekomst werkt het Havenbedrijf aan de duurzame uitbouw en de vernieuwing van de haven.

Op de zogenaamde superstructuur, de terminals bijvoorbeeld, zijn tegenwoordig zo’n 900 privébedrijven actief. Hierbij kun je denken aan de grote (petro)chemische industriecomplexen, containerterminals en grote opslagloodsen, maar ook aan kleinschalige scheepsagenturen. De bedrijven houden zich niet alleen bezig met het laden en lossen van de schepen, maar slaan de goederen ook op, bewerken ze en transporteren ze bijvoorbeeld verder Europa in. Ook houden heel wat bedrijven zich bezig met het uitstippelen van de meest efficiënte reisweg – en methode voor de producten. Een groot deel van de bedrijven is verenigd in Alfaport Antwerpen.

Voor de bereikbaarheid, veiligheid en ecologische duurzaamheid van de Antwerpse haven zijn er onmisbare organisaties die door Vlaamse, federale en internationale overheden worden aangestuurd.