Spoorvervoer

Spoorvervoer is snel en betrouwbaar – geen last van files - en is uiterst geschikt voor zware ladingen en voor gevaarlijke transporten. Eén trein haalt gemiddeld 45 vrachtwagens van de weg. Door voluit de kaart van het spoor te trekken, maken we het goederenvervoer niet alleen een pak kostenefficiënter, maar dringen we ook de mobiliteitshinder en de negatieve impact op het milieu fors terug. Wist je dat spoorvervoer 6 keer minder energie verbruikt dan vrachtvervoer over de weg en voor liefst 9 keer minder CO2-uitstoot zorgt?

Tegen 2030 moet 15 procent van het goederentransport van en naar de Antwerpse haven over het spoor gebeuren. Dubbel zoveel als vandaag.

 

Antwerpen bundelt de belangrijkste spoorverbindingen van Europa  


De haven van Antwerpen beschikt over vlotte spoorverbindingen met alle belangrijke Europese spoorhubs. Het aantal diensten is de voorbije jaren fors toegenomen.  

Vanuit Antwerpen vertrekken ook regelmatige spoorverbindingen buiten Europa met bestemmingen als Rusland, Kazachstan, Korea en China.

 

 

Sporen naar China

De haven van Antwerpen heeft verschillende spoorverbindingen met China via het ‘hub&spoke’ concept. Goederentreinen van en naar China hebben een consolidatieterminal in Centraal- of Oost-Europa. Die hubs in het achterland zorgen voor het overladen van de goederen op rechtstreekse treinen naar China. Zo is Antwerpen een belangrijke Europese schakel in One Belt One Road!

Treinverbindingen met China

 

 
 

 

Goederentransport via spoor verdubbelen


De combinatie van een haven die groeit, verhoogde druk op het wegennet en ambitieuze milieudoelstellingen, maakt een modal shift absoluut noodzakelijk. Port of Antwerp werkt hard aan het promoten en ondersteunen van alternatieven voor het vervoer over de weg.

Meer weten over de modal shift?

 

Vandaag bedraagt het aandeel van het spoor in het totale vrachtverkeer in de haven maar 7 procent. Tegen 2030 moeten de spoorvolumes verdubbelen. Hoe wil Port of Antwerp dat realiseren?

 

Railport 

Om die ambitieuze doelstelling te behalen, richtte het Havenbedrijf Railport op. Railport coördineert alle spooractiviteiten in de haven en zet met verschillende partners (andere spooroperatoren, Infrabel,…) innovatieve projecten op de rails. Die moeten zowel het spoorvervoer binnen de haven als de verbindingen met andere Europese hubs zo performant en betrouwbaar mogelijk laten verlopen.

 

De hoofdtaak van Railport is de brug slaan tussen spoorwegmaatschappijen, bedrijven in de haven, verladers terminals en Infrabel." Nils Van Vliet, CEO Railport


Contacteer Railport

Spoornetwerk van ruim 1.000 kilometer


Het spoornetwerk in de haven van Antwerpen bestaat uit meer dan 1.000 kilometer aan spoorlijnen. Dat is meer dan twintig keer de spoorlijn tussen Antwerpen-Centraal en Brussel-Centraal.

Infrabel is niet alleen de eigenaar van dat volledige spinnenweb aan spoorlijnen, maar staat ook in voor het beheer en het onderhoud van de spoorinfrastructuur.

 

Tal van private spoorwegondernemingen, spoorexpediteurs, werkplaatsen, tankplaatsen en verhuurders rollend materieel zijn actief in de haven van Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoornetwerk tussen haven en Europese hubs verbeteren

Maar liefst 60 procent van de Europese koopkracht ligt binnen een straal van 800 kilometer van de haven. Ideale afstanden om goederen snel, efficiënt en met een beperkte milieu-impact te vervoeren over het spoor. Het Havenbedrijf wil vraag en aanbod samenbrengen en werkt intensief samen met de spooroperatoren om:

  • nieuwe, hoogfrequente spoorshuttles te ontwikkelen tussen de haven van Antwerpen en Europese focusregio’s in het achterland
  • bestaande spoorshuttles te versterken.

Wil jij hieraan meewerken?

 

Digitaal spoorplatform

Rail Traffic System (RTS) is de spoorapplicatie die de communicatie verzorgt tussen de spoorbedrijven en de operatoren van de terminals. Het moet uitgroeien tot hét unieke communicatieplatform voor alle spooractoren in de haven. De applicatie maakt een uniforme uitwisseling van informatie mogelijk en stelt alle relevante data digitaal en gecentraliseerd ter beschikki cong.

In de huidige versie van RTS, die volop in de testfase zit, kunnen:

  • Spoorondernemingen, terminals en derde partijen het transport van treinen of wagons plannen en afhandelen.
  • Alle betrokken partijen trajecten tracken en real time posities van treinen en wagons raadplegen.

 

Een ‘spoorcommunity’ bouwen

Om zowel de first- en last mile als de internationale spoorverbindingen sneller en efficiënter te maken, is een krachtenbundeling van alle spoorspelers in de Antwerpse haven noodzakelijk. Het Havenbedrijf organiseert met Railport evenementen, informatiesessies, workshops en andere initiatieven om met de hele community na te denken over vernieuwende oplossingen en alternatieven die het spoorvervoer versterken.

 

Blijf op de hoogte

Wil je geïnformeerd blijven over alle nieuws over nieuwe en verbeterde spoorverbindingen van en naar de haven van Antwerpen evenals over ander business nieuws over de haven?

Schrijf in voor onze Radar Business

 

 

Feiten en cijfers spoorvervoer


 

Subsidies


 

Voor het spoorvervoer kan je zowel subsidies van de Federale als van de Vlaamse overheid aanvragen.

De Federale overheid voorziet in subsidies voor intermodaal transport en voor verspreid vervoer.

Sinds oktober 2019 kunnen operatoren daarnaast ook van Vlaamse subsidies genieten.

 

Download hier de federale subsidievoorwaarden

 

Download hier de Vlaamse subsidievoorwaarden

 

Contact


Op zoek naar advies rond goederentransport over het spoor? Vragen over de verschillende spoorverbindingen van en naar Antwerpen? Interesse om een nieuwe spoorshuttle op te starten?

Stel je vraag aan onze spoorexperts

 

We hebben in verschillende markten ook lokale spoorexperts die de brug slaan tussen de haven van Antwerpen en de belangrijkste hubs.

Neem contact op met onze internationale vertegenwoordigers

 

Centraal meldpunt spoor haven

Plan je werkzaamheden aan een spoorbrug of overweg en wil je de spoorsector hierover inlichten? Heb je een vraag over een spooroverweg in de haven? Zijn er werkzaamheden aan een spoorlijn of overweg en wil je hier graag meer over weten?

Maak een melding

 

 

 

 

Contact

Katarina Stancova

Function: 
Senior Mobility Advisor Rail
T.: 
+32 3 229 66 79

Koen Cuypers

Function: 
Mobility Advisor Rail
T.: 
+32 3 205 22 38

Thomas Verlinden

Function: 
Mobility Advisor Barge & Rail
T.: 
+32 3 205 21 86