Ontdek de deelnemende projecten


Wel 15 projecten uit de Antwerpse haven stelden zich kandidaat om kans te maken op de Port of Antwerp Sustainability Award 2021. Allemaal dragen ze bij aan SDG3: welzijn en gezondheid.
De jury koos hieruit 3 finalisten. Het project B-Fit @ BASF wint de Port of Antwerp Sustainability Award 2021.
Benieuwd naar alle deelnemende projecten? We stellen ze kort aan je voor:

 

Azteq - Zonnestralen als duurzame bron voor industriële processen

1

Het Azteq Concentrated Solar Thermal platform zet met behulp van paraboolspiegels zonnestralen om in stoom. Die stoom gebruikt ADPO voor verschillende chemische processen en voor het reinigen van overslagtanks. Door gebruik van zonne-energie daalde de uitstoot van CO2 met meer dan 10%.

Met dit project toont Azteq aan dat je met zonne-energie industriële thermische energie kan opwekken, ook in landen zoals België waar de zon minder vaak schijnt. Het plan? Dit systeem uitrollen over heel Europa.

Meer weten over dit project? Contacteer Peter Vandeurzen.

Terug naar overzicht >


 

 

BASF - Fit op het werk (winnaar)

Het project B-Fit @ BASF stimuleert het gezondheidsbewustzijn van medewerkers op basis van 3 pijlers: voeding, beweging en mentaal welzijn. Denk aan: gezonde voeding, regelmatige beweegsessies, een shiftkookboek voor en door shiftmedewerkers, slaapcoaching & gepersonaliseerd voedings- en bewegingsadvies.

Een werkgroep van medewerkers uit verschillende afdelingen bedenkt ideeën en werkt ze uit. Zo gaat BASF voor vitale medewerkers in een gezonde werkomgeving.
BASF kroont zich daarmee tot winnaar van de Port of Antwerp Sustainability Award 2021!

1

Meer weten over dit project? Contacteer Liesbeth Pauwels.

Terug naar overzicht >


 

 

CEPA - Een derde minder arbeidsongevallen

1

Samen met de havengemeenschap werkte CEPA een meerjarenplan uit om het aantal en de ernst van arbeidsongevallen met 30% te verminderen. Ze baseren zich daarvoor op verschillende veiligsheidscultuurmetingen en focussen zich op gedrag, techniek en organisatie. Voor de grootste risico’s zijn een aantal campagnes uitgerold.

Dankzij gezamenlijke inspanningen zijn bijna 500 arbeidsongevallen voorkomen en haalde CEPA moeiteloos haar doelstelling. Daarnaast zetten ze in op bewustwording en communicatie havenbreed.

Meer weten over dit project? Contacteer Dries Elsen.

Terug naar overzicht >


 

 

CEPA - Bescherming van handen en vingers bij havenarbeiders

Als onderdeel van het overkoepelende veiligheidsplan werkte CEPA een campagne uit om hand- en vingerletsels bij havenarbeiders te beperken. Ze ontwikkelden o.a. een impacthandschoen, speciaal ontwikkeld voor kuipers die containers los- en vastmaken.

Werknemers kunnen de handschoen zelf digitaal bestellen of uit een automaat halen op locatie. CEPA plant dit ook uit te breiden naar andere beroepen.

1

Meer weten over dit project? Contacteer Dries Elsen.

Terug naar overzicht >


 

DEME - Veerkrachtig tegen stress (finalist)

1

DEME ontwikkelde het preventieve gezondheidsprogramma “Veerkracht en welzijn bij DEME” om werknemers weerbaar en veerkrachtig te maken tegen de uitdaging van COVID-19. Ze bood initiatieven aan via verschillende kanalen, zowel op korte als lange termijn. Alle facetten komen aan bod op vlak van mentaal welzijn en fysieke gezondheid: beweging, gezonde voeding, weerbaarheid, aandacht, ergonomie, ontspanning, stress, …
Als DEME-werknemer bepaal je zelf waar je behoefte ligt.

Meer weten over dit project? Contacteer Kenneth Callens.

Terug naar overzicht >


 

 

DP World - Energiezuinige straddle carriers

Om emissies en het verbruik van fossiele brandstoffen te reduceren, zocht DP World naar een alternatief. Het resultaat is een hybride straddle carrier, die maar de helft per uur verbruikt van een traditionele straddle carrier. Dat zorgt ook voor minder uitstoot van emissies zoals stikstof en fijn stof.

Op termijn wil DP World zijn volledige vloot vergroenen en vervangen met hybride modellen.

1

Meer weten over dit project? Contacteer Dirk Van den Bosch.

Terug naar overzicht >


 

Euroports - Stofvrije behandeling van goederen

1

Bulkgoederen kunnen soms stofhinder veroorzaken. Om het milieu, de omgeving en medewerkers te beschermen ontwikkelde Euroports een methode die stofvorming minimaliseert, van aan de kade tot in het magazijn. Kleding, huid en haar blijven schoon en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is beperkt.

De service voor Euroports-klanten komt daarbij niet in het gedrang. Het zorgt voor een veilige en prettige werkomgeving voor medewerkers en andere partijen zoals truckchauffeurs of binnenvaartschippers.

Meer weten over dit project? Contacteer Gabriel Kierkels.

Terug naar overzicht >


 

 

Evonik Antwerpen - Elke stap telt op de Tour de Evonik

Evonik Antwerpen gaat virtueel op reis. Medewerkers stimuleren elkaar om elke dag 10.000 stappen te zetten. Het doel? Virtueel van Argentinië naar Japan stappen, langs de verschillende Evonik-sites, om zo € 10.000 in te zamelen voor vaccinaties in ontwikkelingslanden. Elke stap die je (in het echt) zet als medewerker, brengt je dichter bij het doel.

Verschillende teams nemen het digitaal tegen elkaar op. Op hun tocht passeren ze ook de Antwerpse Evonik-vestiging.

1

Meer weten over dit project? Contacteer Danny Erreweyaert.

Terug naar overzicht >


 

HyTrucks - Vrachtwagens op waterstof (finalist)

1

Het HyTrucks-project wil zware vrachtwagens in Europa omvormen naar emissievrij transport. Het doel is om tegen 2025 een netwerk van 300 waterstoftrucks en 6 waterstoftankstations in en rond de Haven van Antwerpen te ontwikkelen. Minder emissies zorgen zo voor een betere luchtkwaliteit. De waterstoftrucks zijn ook nog eens stil, wat minder geluidsoverlast betekent en fijner is voor de chauffeur.

De bedenkers en trekkers van dit project zijn Air Liquide, DATS 24 en Port of Antwerp. Het maakt deel uit van het internationale HyTrucksproject, waar ook de havens van Rotterdam en Duisburg bij betrokken zijn.

Meer weten over dit project? Contacteer Joachim Verheyen.

Terug naar overzicht >


 

LANXESS - Innovatieve zuivering van procesgassen

LANXESS realiseert door middel van een speciale installatie een vermindering van de emissies van lachgas (N2O) met minstens 500 ton per jaar en van stikfstofoxides (NOx) met 1200 ton per jaar. Deze stoffen komen vrij bij productieprocessen en kunnen schadelijk zijn voor het klimaat.

Het project op de site in Lillo vormt een belangrijk onderdeel van de doelstelling van LANXESS om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn.

1

Meer weten over dit project? Contacteer Philippe Van Wassenhove.

Terug naar overzicht >


 

Saint Gobain - Bedrijfsbrede screening ter preventie van kanker

1

Saint Gobain startte een campagne om dikke darmkanker bij medewerkers te voorkomen. Daarbij moedigen ze ook jonge collega’s aan om deel te nemen. Elke medewerker kan een staal binnenbrengen voor preventief onderzoek. Het bedrijf dekt alle kosten. Op deze manier kijken ze verder dan de werkgerelateerde risico’s en voorkomen ze langdurig ziekteverzuim.

Saint Gobain breidt de campagne uit naar al haar bedrijven, en zal ze blijvend onder de aandacht houden.  

Meer weten over dit project? Contacteer Jos De Ron.

Terug naar overzicht >


 

Samoco - Open communicatie

Laagdrempelig, bondig en visueel communiceren: daar draait het project van Samoco om. Naast heldere taal ontwikkelen ze eenvoudige instrumenten voor medewerkers en onderaannemers: een boekje voor riggers met best practices, een visuele Laatste Minuut Risico Analyse met pictogrammen en het Life Saving Rules-spel dat je kan spelen zonder taal.

Tot slot helpt coaching het bewustzijn rond veiligheid en gezondheid te verhogen.

1

Meer weten over dit project? Contacteer Koen Bordeaud'huy.

Terug naar overzicht >


 

Van Moer Group - Intermodaliteit als duurzame hefboom

1

Van Moer Group organiseert duurzaam transport om de milieu-impact te beperken. Daarvoor werkte ze een strategie uit met verschillende projecten. Zo concentreren ze zich op multimodale oplossingen en werken ze aan intelligente meetsystemen en digitale platformen om dit te ondersteunen. Daarnaast investeren ze ook in alternatieve brandstoffen zoals waterstof.

In 2020 vervoerde Van Moer Group al 53 procent van alle goederen via binnenvaart. Dat aandeel willen ze nog verhogen tot 70 procent in 2025.  

Meer weten over dit project? Contacteer Felien Van Oost.

Terug naar overzicht >


 

Volvo Group - Een milieuvriendelijke motor voor de binnenscheepvaart

Volvo Group bouwt industriële motoren om voor gebruik aan boord van een binnenschip. Een aangepast koelsysteem zorgt voor een scheepvaartmotor die voldoet aan alle vereisten, en die duurzaam én kostenefficiënt is. Het systeem van deze Stage V marine motor ondersteunt vergroening van de binnenvaart en is toegankelijk voor een breed publiek.

Zo zal Volvo Group de groene motoren van voertuigen op de kade ook beschikbaar stellen voor de scheepvaart. Het doel? Tegen 2050 fossil free zijn.

1

Meer weten over dit project? Contacteer Tommy Sluyts.

Terug naar overzicht >


 

Vopak - Een interactieve veiligheidstraining

1

Vopak ontwikkelde een interactieve training voor aannemers. Als onderdeel van het pilootproject ‘Butterfly’ staat de bouw van 8 nieuwe opslagtanks op de planning. Tijdens dit project gebeurt de onboarding en actieve training van medewerkers via tablets. Daarbij is rekening gehouden met specialisaties op vlak van veiligheid. Het programma is ook beschikbaar in verschillende talen.

Vopak wil het systeem wereldwijd uitbreiden naar haar eigen terminals en ook naar andere bedrijven in de haven van Antwerpen.  

Meer weten over dit project? Contacteer Wendy Hendrickx.

Terug naar overzicht >


 

  

De kandidaten zijn bekend. En nu?

20 April
De jury kiest op 20 april 2021 aan de hand van een aantal criteria 3 projecten.
3 Mei
Via een online stemming bepaalt het publiek, samen met de jury, de winnaar. Stemmen kan vanaf 3 mei t.e.m. 24 mei 2021.
21 Juni
De bekendmaking van de winnaar en de uitreiking van de Sustainability Award volgt op 21 juni 2021.