Toewijzingsprocedure

Bij een bevraging wordt elke kandidatuurstelling grondig geanalyseerd. De verschillende kandidaten en hun dossiers worden tegen elkaar afgewogen om tot een juiste toewijzing van de concessie te komen

De factoren bij het afwegen van de verschillende kandidaten en hun dossiers zijn onder meer:

  • De financiële situatie van het bedrijf : de kandidaat concessionaris moet kunnen aantonen over de nodige financiële draagkracht te beschikken om het project te realiseren.
  • Het totale investeringsbedrag ter realisatie van het project : omschrijving van het project, uitvoeringswijze en financiële implicaties van de uit voeren investeringen.
  • De totaalkwaliteit van het project
  • Het doel of de aard van de activiteiten : Zal het project al dan niet bijkomende maritieme trafiek genereren voor de haven van Antwerpen? Het doel van de concessie wordt uitvoerig beschreven in de bijzondere voorwaarden van de concessieovereenkomst.
  • Vooruitzichten op tewerkstelling in rechtstreekse of afgeleide zin
  • Het optimale en efficiënte gebruik van de beschikbare ruimte
  • Aansluiting bij de strategie en visie van het concessiebeleid : de activiteiten van de nieuwe concessionaris moeten passen binnen de bestaande structuur, organisatie en infrastructuur. De homogeniteit van de haven als industriegebeid moet behouden blijven en de competitiviteit verhoogd.

Indien de kandidaat concessionaris en het Havenbedrijf tot een akkoord komen (toewijzingsbeslissing) wordt dit vastgelegd in een concessieovereenkomst. De concessieovereenkomst bestaat uit een gedeelte Algemene Voorwaarden die gelden voor alle concessionarissen en een gedeelte Bijzondere Voorwaarden enkel van toepassing voor elke specifieke concessie. Indien de kandidaat concessionaris aan alle opgelegde voorwaarden kan voldoen wordt deze ter goedkeuring voorgedragen aan het directiecomité en de raad van bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.

Contact

Dienst Patrimoniumbeheer

T.: 
00 32 3 205 2292
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen