Transformatie naar een Multi Fuel Port

De haven van Antwerpen is de vijfde grootste bunkerhaven ter wereld. Daarom kan ze een belangrijke rol spelen in transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen in de scheepvaart.

Port of Antwerp wil tegen 2025 transformeren naar een Multi Fuel Port, een haven waar naast de klassieke brandstoffen ook duurzamere alternatieve fuels aangeboden worden.

 

Concreet:

  • Het integreren van methanol, waterstofgas en elektrische energie in de bunkermarkt
  • De bunkering van LNG versterken. Op dit moment wordt hiervan al jaarlijks zo'n 750 ton gebunkerd in de Antwerpse haven
  • Het conventioneel bunkeren transformeren tot een volwaardige havendienst door de introductie van een kwaliteitsvol licentiesysteem en digitalisatietraject.  

 

Multifuelport Port of Antwerp

 

We investeren 35 miljoen euro in innovatieve energietransitie projecten voor de haven." Jacques Vandermeiren CEO Port of Antwerp

Lees het volledige artikel

 

Duurzame methanol


 

Port of Antwerp pakt uit met een ambitieus nieuw project. Door verschillende spelers uit het havengebied samen te brengen voor de duurzame productie van methanol, een belangrijke grondstof in de haven, zet het een volgende stap in de transitie naar alternatieve energiebronnen en een CO2-neutrale haven.

 

Meer lezen

 

Carbon Capture Utilisation and Storage (CCUS)


 

Port of Antwerp en gasinfrastructuurbedrijf Fluxys geloven sterk dat de opvang, het hergebruik en de opslag van CO2 voor de industrie een belangrijk middel is in de strijd tegen de klimaatopwarming. Ze bundelen daarom hun krachten om concreet verdere stappen in die richting te zetten en op die manier de energietransitie mee te helpen vormgeven.

 

Meer lezen

 

Volgende stappen

Op korte termijn kiezen we ervoor om methanol, waterstofgas en elektrische energie in de bunkermarkt te integreren. Van deze brandstoffen zijn er voldoende aanwijzingen dat ze opgepikt worden door de binnenvaart, shortsea- of diepzeevaart én dat ze onze duurzaamheidscheck kunnen doorstaan. Wat andere alternatieven zoals dimethylether, ammoniak, ethaan, ethanol, mierenzuur en LPG betreft, houden we de vinger aan de pols. We positioneren onszelf in een snel veranderende wereld en verwelkomen nieuwe ideeën, initiatieven en technologieën op het havenplatform.