Transport van en naar de haven

De Antwerpse haven beschikt over een uitstekende infrastructuur om alle soorten transporten en goederen te ontvangen. Geen enkele andere haven ligt bovendien zo centraal in Europa als Antwerpen, wat het transport naar consumenten gemakkelijker, duurzamer, efficiënter en daarmee goedkoper maakt.

Over zee

Zeetransport is de basis van het succesverhaal van de haven van Antwerpen. Via de Schelde, zeeën en oceanen kunnen zeeschepen hun weg vinden tussen Antwerpen en de verste uithoeken in de wereld. De steeds grotere zeeschepen brengen niet alleen goederen naar Antwerpen, maar ze nemen ook weer producten aan boord op weg naar een volgende verre bestemming. Omdat geen enkele haven zo dicht in het hart van Europa ligt als Antwerpen, kunnen schepen hun goederen al heel dicht bij klanten brengen.

Zeevaart


Over de weg

Ladingen die in één container of vrachtwagen passen, kunnen zeer snel over de weg naar hun volgende bestemming worden gebracht. Dit wegtransport is bovendien noodzakelijk, wanneer een bestemming niet te bereiken is met een binnenschip of goederentrein. De haven van Antwerpen is letterlijk omringd door snelwegen en dus goed bereikbaar. De snelwegen leiden direct naar onze buurlanden en eventueel verdere bestemmingen. Doordat Antwerpen 80 kilometer landinwaarts ligt, zijn de afstanden voor het wegtransport veel minder groot, ontstaat er minder milieuvervuiling en is er minder kans op files.

Naar een efficiënter goederenvervoer


Via de binnenvaart

De haven van Antwerpen is niet alleen verbonden met de Schelde, maar kan ook goederen over het water vervoeren over bijvoorbeeld het Albertkanaal, de Schelde-Rijnverbinding en de Schelde-Seineverbinding. Over deze rivieren en kanalen kunnen binnenvaartschepen grote hoeveelheden goederen tegelijk vervoeren. Zo gaan alle boodschappen die je in de Colruyt vindt via binnenschepen naar een centraal magazijn in Brussel. Ook kunnen goederen naar terminals verder landinwaarts worden vervoerd om daar te worden behandeld, zoals in Luik of Grobbendonk. Via een groot netwerk van rivieren en kanalen kan de binnenvaart ook bestemmingen bereiken buiten België, zoals in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk.

Binnenvaart


Per spoor

Het Antwerpse havengebied ligt vrijwel in het midden van een groot spoornetwerk dat door heel Europa loopt. Dit railnetwerk heeft bestemmingen die uiteenlopen van Spanje tot Noorwegen en van Griekenland tot Polen. Per week worden er 70 bestemmingen in 19 landen aangedaan! Om ook deze manier van transport zo goed mogelijk te gebruiken, zijn in de Antwerpse haven alle terminals aangesloten op het spoornetwerk. Goederentreinen transporteren niet alleen containers, maar ook bulkgoederen als kolen, zand en chemicaliën.

Spoorvervoer


Door de pijpleiding

Zelfs zonder dat je het kunt zien, worden jaarlijks vele miljoenen tonnen van en naar Antwerpen vervoerd. Hierbij kun je denken aan aardolie, stookolie, benzine en gas. De bekendste pijpleiding naar het Antwerpse havengebied is de Rotterdam Antwerpen Pijpleiding. Door deze 102 kilometer lange buis stroomt per jaar 30 miljoen ton aardolie van Rotterdam naar Antwerpen. Mocht deze leiding er niet liggen, dan zouden dag en nacht 1.100 grote tankwagens tussen de twee steden moeten rijden om de olie te vervoeren. Een ander voorbeeld is de kerosine die vanuit Antwerpen naar Zaventem wordt vervoerd als brandstof voor de vliegtuigen.

Pijpleidingen


Modal split

De manier waarop goederen tussen de haven en haar achterland worden vervoerd noemen we de ‘modal split’. Bij de onderverdeling drukken percentages uit hoeveel goederen per transportwijze worden vervoerd. In 2010 werden de goederen van en naar Antwerpen in de volgende verhoudingen getransporteerd:

Binnenvaart  37%
Wegtransport  47%
Pijpleiding  5%
Spoorvervoer  11%

Stimuleren modal shift