Waarom investeren in Antwerpen?

Antwerpen beschikt over een reeks troeven om industriële en logistieke activiteiten uit te bouwen tot renderende investeringen. De nabijheid van klanten en leveranciers, de hoge productiviteit en uitstekende dienstverlening maken de haven tot het kloppend hart van Europa. Voeg daarbij voldoende beschikbare havenruimte met een duurzame infrastructuur en je krijgt de bestemming bij uitstek voor investeringen.

Middenin producerend en consumerend Europa

  

 

Naar boven

Investeringen in de Antwerpse haven leiden tot een strategische aanwezigheid in het Europese knooppunt van internationale supply chains, dankzij de centrale positie van de haven ten overstaan van de voornaamste Europese consumptie- en productiecentra. De haven biedt “Extended Gateways” naar alle uithoeken van Europa die naadloos met de haven verbonden zijn via spoor, weg, binnenvaart en pijpleiding, waardoor een maximale en flexibele ontsluiting van het hinterland wordt gewaarborgd.

 

Troeven:

 • snelle en flexibele bereikbaarheid van eindklanten en leveranciers
 • kleinere ecologische voetafdruk

Hoge productiviteit en uitstekende dienstverlening

  

 

Naar boven

Bedrijven actief in transport, overslag, opslag, distributie en andere diensten met een hoge toegevoegde waarde investeren voortdurend in de opleiding van hun werkkrachten en in de modernste behandelingstechnieken. Dit vertaalt zich in een uiterst kwaliteitsvolle dienstverlening en de hoogste productiviteit in de Hamburg-Le Havre range.

Troeven:

 • kortere lead time
 • grote zorg en kwaliteitsbewaking
 • lagere kosten
 • hoogopgeleide, meertalige arbeidskrachten

Beschikbare ruimte en enorme opslagruimte

  

 

Naar boven

De Antwerpse regio beschikt over voldoende grondgebied voor wie regionale, Europese of wereldwijde distributiecentra wil oprichten. Het Havenbedrijf zorgt daarbij voor de meest optimale omkadering en infrastructuur. Bijna 4000 ha grond en kaaien worden in concessie gegeven aan private bedrijven. Met 610 ha gespecialiseerde, overdekte opslagruimte beschikt de haven over meer opslagruimte dan alle andere Noordwest-Europese havens samen.

Troeven:

 • mogelijkheid tot capaciteitsuitbreiding
 • mogelijkheid tot aanleggen van bufferstocks
 • betrouwbare infrastructuur om producten te transporteren

Samen voor duurzame energie

  

Naar boven

De haven van Antwerpen zet sterk in op een duurzame energievoorziening en dit in de meest brede zin van het woord. Naast een focus op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zetten we in op fysische (netstabiliteit en –capaciteit) en economische leveringszekerheid (competitieve stroomkost nu en in de toekomst) van energie. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de Vlaamse en Federale Regering. Zo realiseren we een duurzame energievoorziening nu én in de toekomst

Troeven:

 • Verhoging van de klimaatperformantie.
 • Een zekere en haalbare energiekost.
 • Bijstand en adviesverlening in duurzaam investeren.
 • Een ambitieuze doch efficënte shift naar hernieuwbare energie (windturbinepark Linkeroever, zonnepanelen).
 • Energiebesparing door recuperatie van restwarmte.

Leveringszekerheid van energie

  

Naar boven

Het Havenbedrijf maakte in nauwe samenwerking met de havengemeenschap een rapport met aanbevelingen op voor de Vlaamse en Federale regering. Deze aanbevelingen hebben tot doel de leveringszekerheid van energie voor de toekomst te vrijwaren. De implementatie van de aanbevelingen is een continu proces waarin havengemeenschap en Vlaamse en Federale beleidsmakers elkaar vinden.  

 

Aanwezigheid van Europa's grootste chemische industriële en logistieke cluster

 

 

Naar boven

In de Antwerpse haven worden meer dan 300 verschillende basischemicaliën geproduceerd. De Antwerpse chemische industrie heeft zich kunnen ontwikkelen tot de grootste en meest diverse chemische cluster binnen Europa dankzij de integratie van industrie, logistiek en overslag. De nauwe samenwerking tussen de chemieproducenten onderling en tussen de producenten en logistieke bedrijven (co-siting), resulteert in een uiterst energie- en kostenefficiënte productie en goederenbehandeling. De industriële bedrijven investeren daarnaast voortdurend in R&D dankzij een nauwe samenwerking met toonaangevende research centra in België.

Troeven:

 • regelmatige en gediversifieerde chemische lading
 • groot aanbod van toegevoegde waardediensten voor chemicaliën
 • vele mogelijkheden tot samenwerking op vlak van productie, co-siting, afval- en energiebeheer, transport

Investeringsklimaat Antwerpen, Vlaanderen en België

  

 

Naar boven

Lees meer over de bijkomende troeven van Antwerpen, Vlaanderen en België als innoverende, industriële regio's in de brochures van Flanders Investment & Trade en op de website van Antwerp Headquarters

 

Contact

Dienst Investeringsbeleid

T.: 
+32 3 205 2011
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen

Team Energie en Chemie

T.: 
0032 3 205 25 82
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen

Dienst Patrimoniumbeheer

T.: 
00 32 3 205 2292
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen