Vernieuwende initiatieven

Het Havenbedrijf en haar partners spelen een faciliterende rol om het spooraanbod in de haven, van en naar de haven te doen groeien en bloeien. Diverse initiatieven zorgen ervoor dat de klanten van de haven via het spoor op een betrouwbare manier aansluiting vinden op het Europese achterland.

Antwerp Intermodal Solutions

Om het spooraanbod uit te breiden via nieuwe verbindingen en bestaande te verbeteren, richtte het Havenbedrijf Antwerpen Antwerp Intermodal Solutions op. 

Participaties in achterlandhubs

De nauwe samenwerking met achterlandhubs (Genk, Grobbendonk, Luik, Brussel, Geleen, Duisburg) resulteert in het bundelen van spoorvolumes vanuit en naar consumptie-, productie- en verdeelcentra. Op die manier biedt de haven efficiënte, betrouwbare en duurzame vervoersalternatieven aan haar klanten.

Modal shift projecten

Om tegemoet te komen aan de wereldwijde groei van (container) vracht en de steeds grotere containerschepen is het voor een haven steeds belangrijker om alternatieve oplossingen te bedenken voor wegvervoer als transportmodus voor cargo naar en van bestemmingen in het Europese achterland. De haven van Antwerpen spant zich erg in om haar spoor- en binnenvaartaanbod uit te breiden. Daarbij willen we een snel, efficiënt transport per binnenvaart en spoor in en naar de haven garanderen.


Geoptimaliseerd verspreid spoorvervoer in de haven: Railport

Sinds de oprichting van Railport, staat één gespecialiseerde en neutrale havenspooroperator in voor het rangeren en overbrengen van wagons tussen het vormingsstation Antwerpen-Noord, de verschillende spoorbundels en de bedrijven in het havengebied. De operator zorgt zo voor het bundelen van lading en een efficiënter gebruik van bestaande spoorweginfrastructuur. Dit biedt tal van voordelen:

  • snellere doorstroom van spoorcargo in de haven
  • lagere rangeerkosten
  • meerdere diensten per dag
  • meer flexibiliteit voor de gebruikers

Het gaat in eerste instantie om een pilootproject in twee zones op de Rechterscheldeoever (zone Kanaaldok en zone Oosterweel). Daarbij stelt B-Logistics haar havenintern transportnetwerk open voor andere spoorwegondernemingen. De uitbreiding naar het hele havengebied is mogelijk na een positieve evaluatie van het pilootproject.

Railport Antwerpen NV is een gezamenlijk initiatief van Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever, Essenscia en Alfaport -Voka Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Neem contact op met Railport

 

Contact

Koen Cuypers

Function: 
Senior Adviseur Spoor
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen

Katarina Stancova

Function: 
Senior Adviseur Spoor
T.: 
0032 3 229 6679
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen