Verplichte opleidingen

In mei 2008 besliste de IMO (International Maritime Organisation) dat iedereen die betrokken is in de transportketen een opleiding moet volgen over de IMDG-Code en de "port bye laws" (havenreglementeringen).
Deze verplichting ging in voege met Amendement 34 van de IMDG-code op 01/01/2010.
De Havenkapiteinsdienst Goederen en Milieu heeft deze beslissing ter harte genomen en liet het principe van de verplicht opleidingen opnemen in artikel 4.2.4.1. van de Gemeentelijke Havenpolitieverordening en bijbehorende Havenonderrichting.

Algemeen - Alle types gevaarlijke goederen

De verplichte opleiding bestaat uit 2 verplichte onderdelen:

  • Inleiding tot de IMDG-code
  • Havenreglementering gevaarlijke goederen

Deze verplichting geldt voor alle personen die in de aangiften worden vermeld hetzij als verantwoordelijke, hetzij als contactpersoon.

Personen die de opleiding Havenregelementering gevaarlijke goederen van de haven van Antwerpen willen volgen moeten in het bezit zijn van een geldig certificaat van de opleiding Inleiding tot de IMDG-code.

Een geldig IMDG-certificaat kan enkel uitgereikt worden door een persoon of een opleidingsinstituut dat erkend is door de Havenkapiteinsdienst.
Een overzicht van de erkende IMDG-opleidingen kan je hier terugvinden.

De personen die een certificaat IMDG-code én een certificaat Havenreglementering Gevaarlijke Goederen van de Haven van Antwerpen behaalden, kunnen optreden als gemachtigde of contactpersoon in een aangifte voor de behandeling van alle types gevaarlijke goederen (verpakte en bulk)

Specifiek voor gevaarlijke en verontreinigende goederen in bulk

Voor scheepsagenten die enkel gevaarlijke goederen in bulk behandelen is er vanaf 2015 een aangepaste opleiding voorzien waarin enkel de havenreglementering wordt toegelicht die betrekking heeft tot het behandelen van gevaarlijke goederen in bulk.
Om toegang te krijgen tot deze opleiding moet geen geldig IMDG-certificaat kunnen voorgelegd worden.
De personen die dit certificaat behaalden hebben enkel de toelating om aangiften in te dienen voor het behandelen van gevaarlijke goederen in bulk.

Alle cerificaten die uitgerijkt worden in het kader van deze verplichte opleidingen zijn 5 jaar geldig.
Vóórdat een certificaat vervalt, kunnen opfrissingscursussen gevolgd worden die toelaten de behaalde certificaten te verlengen. Deze "updates" worden georganiseerd door de verschillende opleidingscentra.
Als een certificaat vervallen is voordat de houder ingeschreven wordt voor een "update-sessie" moet hij/zij de basisopleiding terug volgen.    

Contact

Kurt Van Passen

Function: 
Scheikundige
T.: 
+32 3 205 21 72