Vessel Traffic (VT)

De dienst Vessel Traffic (VT) staat in voor een veilige en efficiënte doorstroom van het scheepvaartverkeer in het havengebied: ze zorgt voor verkeersplanning, scheepvaartbegeleiding achter de sluizen en het beheer van ligplaatsen van zee- en binnenvaartschepen.

Hier vind je een overzicht van waar je met welke vragen terecht kan:

 

  • De ACC mailbox wordt gebruikt door het Antwerp Coördination Center (ACC), de hoofdverkeersleider en verkeersleider ACC. Alle relevante informatie die impact heeft op het scheepvaartverkeer en de havenplanning dient vanaf 1 december naar het mailadres acc@portofantwerp.com gestuurd te worden vanuit agenturen, GNA, SPN, FOD mobiliteit, Port State control, ...
    Je kunt hier ook telefonisch terecht voor dringende vragen via +32 3 229 71 23.
     
  • Naar de mailbox dkm_lo@portofantwerp.com (Linkeroever) en dkm_ro@portofantwerp.com (Rechteroever) stuur je als terminal de meerpaalplanningen door van de zee- en/of binnenvaart om een volledige goedkeuring te krijgen van de haven zodat schepen mogen aan- en afmeren op respectievelijk Linker- of Rechteroever. De gegevens worden verwerkt in APICS. In een volgende fase wordt deze mailbox opgeheven omdat de info via de Terminalplanner zal worden aangeleverd. Telefonisch kan je terecht op +32 3 229 71 69.
     
  • Het mailadres cmk@portofantwerp.com is het meldpunt voor klachten van zee- en binnenvaart met betrekking tot de ketenwerking en dienstverlening in de haven. CMK staat voor Centraal Meldpunt Ketenwerking.

 

Het doel van Vessel Traffic Services in de haven is de veiligheid van scheepvaart verhogen, de efficiëntie van navigatie bevorderen en de bescherming van het milieu waarborgen. Je kan het VTS-center bereiken op VTS@portofantwerp.com of telefonisch: +32 3 229 72 50.