Vessel Traffic (VT)

De dienst Vessel Traffic (VT) staat in voor een veilige en efficiënte doorstroom van het scheepvaartverkeer in het havengebied: ze zorgt voor verkeersplanning, scheepvaartbegeleiding achter de sluizen en het beheer van ligplaatsen van zee- en binnenvaartschepen.

Hier vind je een overzicht van waar je met welke vragen terecht kan:

 

  • De ACC mailbox wordt gebruikt door het Antwerp Coördination Center (ACC), de hoofdverkeersleider en verkeersleider ACC. Alle relevante informatie die impact heeft op het scheepvaartverkeer en de havenplanning dient vanaf 1 december naar het mailadres acc@portofantwerp.com gestuurd te worden vanuit agenturen, GNA, SPN, FOD mobiliteit, Port State control, ...
    Je kunt hier ook telefonisch terecht voor dringende vragen via +32 3 229 71 23.
     
  • Naar de mailbox dkm_lo@portofantwerp.com (Linkeroever) en dkm_ro@portofantwerp.com (Rechteroever) stuur je als terminal de meerpaalplanningen door van de zee- en/of binnenvaart om een volledige goedkeuring te krijgen van de haven zodat schepen mogen aan- en afmeren op respectievelijk Linker- of Rechteroever. De gegevens worden verwerkt in APICS. In een volgende fase wordt deze mailbox opgeheven omdat de info via de Terminalplanner zal worden aangeleverd. Telefonisch kan je terecht op +32 3 229 71 69.
     
  • Het mailadres cmk@portofantwerp.com is het meldpunt voor klachten van zee- en binnenvaart met betrekking tot de ketenwerking en dienstverlening in de haven. CMK staat voor Centraal Meldpunt Ketenwerking.