Vloeibaar massagoed

Voor vloeibare massagoederen biedt Antwerpen een uiterst competitieve distributielocatie. Jarenlange expertise, uitgebreide opslagmogelijkheden, en een groot aanbod aan dienstverleners maken Antwerpen uniek. Bovendien is de Antwerpse haven uitsteken verbonden met wereldwijde bestemmingen via spoor, weg, binnenvaart, zeevaart en pijpleidingen.

Uitgebreide opslagcapaciteit

De afgelopen jaren investeerden verscheidene olietraders samen met tankopslagbedrijven actief in nieuwe tankopslagcapaciteit.  

11 terminal operatoren bieden vandaag op 16 multi-customer terminals samen 7,2 miljoen m³ aan opslagcapaciteit voor alle mogelijke vloeibare massagoederen: 

  • (fijn)chemische stoffen (grootste aantal roestvrij stalen tanks wereldwijd),
  • chemicaliën en petroleumderivaten,
  • olievaten,
  • gevaarlijke goederen.


Deze terminals beschikken over:

  • jarenlange expertise en een uiterste betrouwbare behandeling;
  • goed opgeleide medewerkers;
  • quadromodale ontsluiting en een snelle verscheping naar het achterland.

Naast opslagfaciliteiten leveren de tankopslagbedrijven verscheidene toegevoegde waardediensten, zoals het overslaan in vaten, verwarmen en mengen van producten.

Logistieke dienstverlening voor gevaarlijke goederen

De haven beschikt over gespecialiseerde opslagfaciliteiten voor de opslag van gevaarlijke goederen, zij het in magazijnen of in tanks. De tankopslag operatoren bieden samen de grootste hoeveelheid roestvrije stalen tanks wereldwijd aan.

Deze opslagfaciliteiten beantwoorden aan de strengste nationale en Europese normen inzake brandpreventie, brandbestrijding en industriële en milieuveiligheid.

Gespecialiseerde logistieke dienstverleners bieden naast opslag een waaier van logistieke diensten aan, zoals verpakking, labelling, kwaliteitscontrole, voorraadbeheer, transport en distributie.

 

 

Bekijk het filmpje "Feel the Chemistry"

 

Contact