Vlotte douaneafhandeling

Voor sommige goederen is een snelle doorvoer cruciaal. Andere hebben extra controle nodig. En voor bepaalde goederen is zowel controle als doorvoersnelheid belangrijk. Als de toegangspoort tot Europa, dragen we een enorme verantwoordelijkheid om een betrouwbare en veilige haven te garanderen en tegelijkertijd de impact op handel te beperken. Die uitdaging gaan we met plezier aan.

Trade facilitation

Met een beleid rond trade facilitation draagt het havenbedrijf actief bij aan het opzetten van efficiënte controles enerzijds en het faciliteren van de internationale handel anderzijds.

We treden op als uniek aanspreekpunt en bieden ondersteuning op verschillende vlakken:

  • Ontwikkelen van oplossingen op maat van bedrijven;
  • Uitwerken van nieuwe en vereenvoudigde procedures;
  • Implementeren van structurele verbeteringen en het wegwerken van knelpunten.

Dit beleid is mogelijk door een vlotte samenwerking met alle in de haven aanwezige bedrijven en de betrokken overheden.

Antwerpen toegangspoort tot de Europese douane-unie

De haven van Antwerpen functioneert als Europese buitengrens van één douaneunie voor alle EU lidstaten. Daarom is het mogelijk om alle douaneformaliteiten te vervullen in Antwerpen, zodat goederen vrij doorheen heel de Europese Unie kunnen bewegen.

BTW verlegging

Bedrijven die goederen invoeren in de EU via de haven van Antwerpen, genieten van een zeer efficiënte wetgeving voor verlegging van de BTW bij invoer. Voorfinancieren van BTW is dan niet langer nodig, wat uiteraard een positieve impact heeft op de cash flow.

Snelle en efficiënte douaneafhandeling

Douaneprocessen in de haven van Antwerpen verlopen bijzonder snel. Het is mogelijk goederen reeds elektronisch in te klaren en vrij te geven door de douane, nog voor ze te lossen van het schip. Daardoor kunnen goederen hun reis naar de uiteindelijke bestemming in de EU zonder oponthoud voort zetten. 

Virtuele vrije handelszone

De haven van Antwerpen is geen freeport en heeft geen vrije handelszone. Antwerpen biedt wel vele alternatieve procedures om directe invoerrechten en heffingen te vermijden. Die procedures zoals douane-entrepots, actieve veredeling en de "extended gate" zorgen voor duidelijke kostenbesparingen. Dat maakt van de haven wel een virtuele vrije zone.

Download de infosheets aan de rechterzijde van deze pagina voor meer informatie over de procedures.

One-stop-shop: logistieke en fiscale vertegenwoordiging

Meer dan 200 gespecialiseerde logistieke dienstverleners beschikken over jarenlange knowhow en expertise om de volledige logistieke afhandeling en administratie voor uw goederen in orde te brengen.

Tevens kunnen zij optreden als fiscale vertegenwoordiger voor buitenlandse ondernemingen om alle importformaliteiten af te handelen als deze bedrijven geen Belgische juridische entiteit hebben en geen Belgisch BTW-nummer.

Nuttig links

Contact

Dienst Trade Facilitation

Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen

Meldpunt