Voka

Voka is een Vlaams netwerk van ondernemingen. Het vertegenwoordigt meer dan 17.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65 procent van de private werkgelegenheid en 66 procent van de toegevoegde waarde in Vlaanderen. Voka kent negen per regio opgedeelde entiteiten, waarbij Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland van groot belang is voor de Antwerpse havenbedrijven.

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland vertegenwoordigt de belangen van meer dan 3.000 ondernemingen in deze regio. Met 23 procent van de toegevoegde waarde in Vlaanderen is Antwerpen-Waasland dé economische groeipool van Vlaanderen. De entiteit wil de bedrijven steunen met belangenverdediging, netwerking en dienstverlening. Leden kunnen deelnemen of gebruikmaken van evenementen, activiteiten, vorming en duiding.

Op verzoek van een aantal industriële (haven)bedrijven is Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland in 2005 van start gegaan met het Platform Grootindustrie. Hierin wisselen de leden onder meer kennis uit over zaken als fiscaliteit, de invulling van vacatures en milieuregelgeving. Het platform lanceerde tevens het initiatief om gezamenlijk busvervoer op te zetten voor zijn personeel.

Website Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland