Waarom?

Voldoende en efficiënte behandelingscapaciteit is een cruciale voorwaarde om als haven de evoluties op wereldniveau te kunnen blijven volgen.

Deurganckdok 

Antwerpen heeft tegen 2030 een capaciteit van 18 tot 21 miljoen TEU voor maritieme overslag en binnenvaart nodig. Dit komt neer op een extra capaciteit van 4,6 tot 7,6 miljoen TEU. Het Deurganckdok, met een capaciteit van 11 miljoen TEU, inclusief binnenvaart, alleen zal niet volstaan om vanaf 2020-2021 de verdere groei van de containerbehandeling in de Antwerpse haven op te vangen. De studie van de maatschappelijke kosten-batenanalyse in 2015 heeft dit uitgewezen als ook de resultaten die de haven van Antwerpen recent heeft geboekt.

Sterke resultaten

Antwerpen heeft de voorbije vijftien jaar de beste resultaten neergezet in Noordwest-Europa.
In de periode 2000-2008 scoren alle havens goed maar de meest spectaculaire groei zien we in Duitsland en Antwerpen.
In de periode 2008-2015 zijn Antwerpen en Rotterdam koplopers. In 2016 groeit Antwerpen als enige haven.
Het marktaandeel van Antwerpen in de containeroverslag van de havens tussen Hamburg en Le Havre steeg van 15% naar 23,9% in 2015. 

Niet achter de sluizen

Een getijdendok waarbij deze schepen vóór de sluizen kunnen aanmeren, is operationeel de beste oplossing. Een sluispassage kost sowieso al enkele uren, terwijl de Berendrechtsluis een operationeel knelpunt vormt. Door de sluisdrempel is er een beperking in diepgang dat voor een lagere belading kan zorgen. Bovendien is een sluispassage enkel in goede weersomstandigheden mogelijk wat te weinig bedrijfszekerheid biedt.