Waterkwaliteit

Het Havenbedrijf Antwerpen staat als gebiedsbeheerder in voor het beheer van de havendokken achter de sluizen op Linker- en Rechterscheldeoever. De dokken maken deel uit van het waterlichaam VL05_187 ‘Antwerpse havendokken en Schelde- Rijnverbinding’ en moeten in het kader van het decreet Integraal Waterbeleid (18 juli 2003) een goede chemische en ecologische toestand behalen. Een goede waterkwaliteit is bovendien van belang voor de diverse watergebruikers in de haven. Het Havenbedrijf Antwerpen volgt in functie daarvan de waterkwaliteit maandelijks op.

Sinds 2011 meet het Havenbedrijf Antwerpen maandelijks op 3 locaties de kwaliteit van het dokwater. Via onderstaand kader kan u de gegevens van deze 3 locaties opvragen, per locatie, per jaar en/of per parameter set. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, aarzel niet om Wim Van Steelandt te contacteren via:
- E wim.vansteelandt@portofantwerp.com
- T 03 205 2013

Waaslandkanaal Kanaaldok B2 Albertdok