Wegenwerken in de haven

De bereikbaarheid van de haven is belangrijk voor de bedrijven, de klanten en voor de werknemers. Om die bereikbaarheid te optimaliseren, starten er de komende maanden een aantal wegwerkzaamheden in en rond het havengebied die enige hinder met zich mee brengen. Om de impact te beperken voor zowel het goederenverkeer als voor de woon-werkverplaatsingen, is er aangepaste signalisatie voorzien. Hieronder krijg je een overzicht van de belangrijkste projecten.

Blijf op de hoogte van nieuws over grote wegenwerken in de haven

Bekijk de interactieve wegenwerkenkaart op groter formaat (nieuw venster)

Overzicht wegenwerken en werven in het havengebied


Kieldrechtsluis buiten dienst voor scheepvaart


Project:
 Verhogen van sporen op de Ketenis-en Prosperbrug en aanleg van sporen naar de brug. Aanleg van twee extra bruggen, de Sint-Annabrug komt aan de kant van de Schelde en Arenbergbrug aan de zijde van de dokken.

Periode: 18 maart tot en met 5 mei 2019

Omleiding: Het wegverkeer kan de hele periode ofwel over de Ketenisbrug ofwel de Prosperbrug. Van 8 tot en met 12 april zal het multi-trailervervoer gestremd zijn over beide bruggen.

 Fase 1 - fase 2 - fase 3

Naar het overzicht

 

Wegenwerken Scheldelaan (N101) - tussen Lillo en Zandvliet

Project:aanleg nieuwe hoogspanningskabel onder het wegdek van de Scheldelaan (Brabo-project& vernieuwen volledige wegdek Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet (Agentschap Wegen en Verkeer AWV). 

Meer info over de werken

Periode: 1 maart 2017 - voorjaar 2019

Omleiding: verkeer voor de bedrijven met havennummer 603-999 (oneven) volgt de omleiding via de R2 en A12 – afrit 11 (Zandvliet). Dynamische signalisatieborden boven de hoofdwegen brengen de meest actuele informatie. 

Download het bereikbaarheidsplan

Naar het overzicht


Hinder aan Berendrecht- en Zandvlietsluis

Project: vernieuwen grendelmechanismen van de twee westelijke bruggen aan de Berendrecht-en Zandlietsluis.

Periode: 1 maart - 31 mei 2019

Omleiding: tijdens de werken is er voor het landverkeer slechts één van de twee oversteken over de sluis is beschikbaar voor landverkeer. 

Bij passage van een schip, staan bruggen aan beide zijden van de sluis open.  

Personenwagens kunnen over de sluisdeuren, vrachtverkeer moet omleiding via de A12 volgen. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht


Wegenwerken n.a.v. Oosterweelverbinding

Heraanleg complex Linkeroever - Zwijndrecht

Project: heraanleg knooppunten E17 & E34 met aansluiting op R1. Aanleg volwaardig aansluitingscomplex Waaslandhaven-Oost. Het aansluitingscomplex Zwijndrecht wordt beperkt en compacter ingericht. 

Periode: voorjaar 2019 – 31 december 2023

Omleiding: Alle bewegingen op hoofdwegennet blijven mogelijk. Verkeer op de E34 moet op 2 versmalde rijstroken aan 70 km/u. Verkeer op de E17 heft altijd 3 rijstroken ter beschikking. 

Meer info over de werken

 Naar het overzicht

Aanleg nieuwe Scheldetunnel

Project: aanleg van een nieuwe Scheldetunnel met drie rijstroken in elke richting en een afzonderlijke koker voor fietsers en voetgangers, die Linkeroever met Rechteroever verbindt. 

Periode: 2019 – 2024

Omleiding: geen. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Aanleg Oosterweelknooppunt

Project: Bouw van op- en afrittencomplex naar de haven en het noorden van de stad en verbindt de Scheldetunnel met de Kanaaltunnels. . 

Periode: 2019 – 2024

Omleiding: meer informatie volgt later. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Aanleg kanaaltunnels

Project: bouw van Kanaaltunnels die het oosterweelknooppunt verbinden met de ring (R1). 

Periode: 2019 – 2024

Omleiding: meer informatie volgt later. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Herinrichten R1-Noord

Project: de ring komt in een sleuf te liggen, wegnemen van viaduct van Merksem en heraanleg van Groenendaallaan en Schijnpoort. Aanleg van nieuw op- en afrittencomplex in Borgerhout 

Periode: 2019 – 2025

Omleiding: meer informatie volgt later. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht


Andere werven in Antwerpen

Ook in de stad Antwerpen en toegangswegen tot de haven zijn er impactvolle wegenwerken gepland.

Download de kaart met werven stad Antwerpen

 


Actuele info (tweets) over werken, tijdelijke verkeershinder en verkeersinfo over Antwerpen en de haven (bron:  Twitter)