Wegenwerken in de haven

De bereikbaarheid van de haven is belangrijk voor de bedrijven, de klanten en voor de werknemers. Om die bereikbaarheid te optimaliseren, starten er de komende maanden een aantal wegwerkzaamheden in en rond het havengebied die enige hinder met zich mee brengen. Om de impact te beperken voor zowel het goederenverkeer als voor de woon-werkverplaatsingen, is er aangepaste signalisatie voorzien. Hieronder krijg je een overzicht van de belangrijkste projecten.

Alle werken in het havengebied

Werken op de linkerscheldeoever

 

Werken op de rechterscheldeoever

 

 


Nieuwe verkeerssituatie op Scheldelaan (N101) aan Boudewijn- en Van Cauwelaertsluis van 4 januari tot 28 februari

 

Project: Proefopstelling voor vlotter verkeer op de Scheldelaan richting noorden

 

Periode: 13 januari – 28 februari

 

Nieuwe situatie: Van de bocht van Fort Sint-Filips wordt de rijbaan gesplitst in 2 afgescheiden vakken. Via dynamische signalisatie wordt ervoor gezorgd dat personenwagens ten allen tijde vlot door kunnen: ofwel over de Meestoofbrug ofwel over de sluisdeur van de Boudewijnsluis. Vrachtwagens moeten op het rechterrijvak wachten (net voor poort 1 van Total) indien de Meestoofbrug omhoog staat om scheepvaart door te laten.  De file van wachtende voertuigen wordt op die manier korter. 

 Naar het overzicht


Hinder op de Steenlandlaan van 25 januari tot 5 maart

 

Project: werken aan de Steenlandlaan aan beide zijden van de inrit naar ADPO.

 

Periode: van 25 januari tot 5 maart, in 5 fasen

 

Hinder: Ter hoogte van de werken is er beurtelings verkeer, geregeld door tijdelijke verkeerslichten. Doorgaand verkeer op de Steenlandlaan gebruikt best de R2 via de complexen Waaslandhaven-Noord (11) en Waaslandhaven-Zuid (10). 

 Naar het overzicht


 

Hinder op de Scheldelaan

 

Ter hoogte van de bocht aan Fort St-Filips is tot maart 2021 de rechterrijstrook richting Antwerpen ingenomen voor veilig in- en uitrijden van werfverkeer. De maximumsnelheid is er beperkt tot 50 km/u. 

 Naar het overzicht


Periodiek onderhoud Liefkenshoektunnel

 

Periode: Data van deze onderhoudswerken staan op de site van de Liefkenshoektunnel 

 Naar het overzicht


Boudewijnbrug buiten gebruik

 

Project: Omwille van veiligheidsreden is de Boudewijnbrug buiten gebruik. Ze wordt in 2021 vervangen. De Boudewijnbrug is de brug over de Boudewijnsluis aan de kant van de dokken.

 

Periode: tot einde 2021

 

Verkeershinder: Vrachtverkeer vermijdt best het sluizencomplex Boudewijn-Van Cauwelaert. Verkeer met een bestemming ten noorden van het sluizencomplex bereikt de Scheldelaan via de A12 en R2, afrit 12 Lillo. Verkeer met een bestemming ten zuiden van het complex rijdt best via de A12, afrit 16 Ekeren en de Oosterweelsteenweg.

 Autoverkeer met een maximale hoogte van 2,70m kan, indien de Meestoofbrug open staat voor scheepvaart, over de sluisdeur rijden.

 Bekijk hier de bereikbaarheid van de Scheldelaan op kaart.

 Naar het overzicht


Werken in Siberiastraat

 

Project: Aquafin bouwt een vijzelgemaal aan de Siberiastraat

 

Periode: tot februari 2021

 

Verkeershinder: Tussen de Siberiabrug en de afslag naar de Lefebvrebrug (Royerssluis) is er slechts 1 rijstrook beschikbaar in elke richting.

Voor de fietsers wordt een corridor op de rijbaan voorzien.

 Naar het overzicht


Oosterweelwerken: verkeersomzettingen en afsluitingen

 

In 2021 wordt er weekend- en nachtwerk met verkeershinder voorzien op volgende data:

 

  • E34: 13-14/2, 27-28/3, 8-9/5, 31/7-1/8
  • R1: een aantal weekend in maart en april, 31/7-1/8
  • E17: 15-16/5, 16-17/10

 

Deze data kunnen nog wijzigen. Actuele info in nieuwsbrieven en op sociale media en website van Oosterweelverbinding.

 Naar het overzicht


Werken ter hoogte van de inrit van Grensinspectiepost Linkeroever vanaf 25/1

 

Project: herstellingen aan Sint-Antoniusweg, ter hoogte van inritten van de Grensinspectiepost Linkeroever en van Van Moer.

 

Periode:

 

week van 25/1: aanleg tijdelijke inrit

 

week van 1/2: wegenwerken op de Sint-Antoniusweg, Rechterrijstrook ingenomen. Beurtelings verkeer met verkeerslichten. Toegang GIP LO en Van Moer via tijdelijke inrit.

 

week van 8/2: zodra het weer het toelaat wordt geasfalteerd en worden de inritten terug vrijgegeven. Daarna wordt de tijdelijke inrit afgebroken.

 Naar het overzicht


Andere werven in Antwerpen

Ook in de stad Antwerpen en toegangswegen tot de haven zijn er impactvolle wegenwerken gepland.
 

Bekijk de kaart met werven stad Antwerpen

 


Actuele info (tweets) over werken, tijdelijke verkeershinder en verkeersinfo over Antwerpen en de haven (bron:  Twitter)