Wegenwerken in de haven

De bereikbaarheid van de haven is belangrijk voor de bedrijven, de klanten en voor de werknemers. Om die bereikbaarheid te optimaliseren, starten er de komende maanden een aantal wegwerkzaamheden in en rond het havengebied die enige hinder met zich mee brengen. Om de impact te beperken voor zowel het goederenverkeer als voor de woon-werkverplaatsingen, is er aangepaste signalisatie voorzien. Hieronder krijg je een overzicht van de belangrijkste projecten.

Blijf op de hoogte van nieuws over grote wegenwerken in de haven

Bekijk de interactieve wegenwerkenkaart op groter formaat (nieuw venster)

Overzicht wegenwerken en werven in het havengebied


Werken Vosseschijnstraat vanaf 30 september

 

Periode: Vanaf 14 oktober

Beschrijving: Gecombineerde werken van Waterlink en Vleemo.

 

 • Fase 1

  Periode: 14 oktober tot en met 20 december

  Verkeershinder: Werken tussen kruispunten met Mulhouselaan-Noord en Boterhamvaartweg: over de gehele lengte 1 rijstrook beschikbaar in elke richting en snelheidsbeperking tot 50km/u.

  In de Mulhouselaan-Zuid is de rijbaan versmald.

   

 • Fase 2

  Periode: Begin 2020 

  Verkeershinder: Werken tussen kruispunten met Groenendaallaan en Boterhamvaartweg: over de gehele lengte 1 rijstrook beschikbaar in elke richting en snelheidsbeperking tot 50km/u.

  In de Boterhamvaartweg is de rijbaan plaatselijk versmald.

 

 Naar het overzicht


Asfalteringswerken Oudedijk van 4 tot 15 november

Project: De Oudedijk wordt afgesloten voor asfalteringswerken van aan de rotonde met de Ketenislaan tot net voor de afrit van de R2.

Periode: 4 - 15 november 2019

Verkeershinder: Omrijden via de Ketenislaan, Sint-Annalaan en Ploegweg.

 

 Naar het overzicht


Werken kruispunt Antwerpsebaan-Nieuwe Westweg 4 november tot 22 december

Project: Gecombineerde werken aan fietspad, overweg en asfalt aan het kruispunt van de Antwerpsebaan met de Nieuwe Westweg.

Periode: 4 november - 22 december 2019

Verkeershinder: Versmalde rijstroken en afwisselend verkeer met verkeerslichten. Voor fietsers wordt een doorgang voorzien.

 

 Naar het overzicht


Mogelijk langere wachttijden aan Berendrecht- en Zandvlietsluis vanaf 4 november

Project: Als gevolg van de onbeschikbaarheid van de Lillobrug zullen meer goederentreinen langs het sluizencomplex Berendrecht-Zandvliet rijden. Hierdoor kunnen aan de bruggen over deze sluizen langere wachttijden ontstaan voor het overige wegverkeer, vanaf 4 november om 10u. In de periodes van de ploegwissels bij de bedrijven in de buurt krijgt het wegverkeer voorrang.

Periode: Vanaf 4 novemeber 2019

Verkeershinder: Wie geen risico op langere wachttijden wil lopen, kan de Scheldelaan bereiken via de A12 (afrit 11 Zandvliet) voor bestemmingen ten noorden van de sluizen of via de R2 (afrit 12 Lillo) voor bestemmingen ten zuiden van de sluizen.

 

 Naar het overzicht


Werken aan fietspad Canadastraat-Scheldedijk van 25 nov tot en met 22 december

Project: De twee kruisingen van het fietspad met treinsporen in de Canadastraat en de Scheldedijk worden veiliger gemaakt. Hiervoor wordt 1 rijstrook ingenomen. Autoverkeer moet beurtelings langs de werf.

Periode: 25 november - 22 december 2019

 Naar het overzicht


Boudewijnbrug voor lange duur buiten gebruik

Project: Omwille van veiligheidsreden is de Boudewijnbrug buiten gebruik. Ze wordt in 2020 vervangen. De Boudewijnbrug is de brug over de Boudewijnsluis aan de kant van de dokken.

Periode: tot einde 2020

Verkeershinder: Vrachtverkeer vermijdt best het sluizencomplex Boudewijn-Van Cauwelaert. Verkeer met een bestemming ten noorden van het sluizencomplex bereikt de Scheldelaan via de A12 en R2, afrit 12 Lillo. Verkeer met een bestemming ten zuiden van het complex rijdt best via de A12, afrit 16 Ekeren en de Oosterweelsteenweg.

Autoverkeer met een maximale hoogte van 2.70m kan, indien de Meestoofbrug open staat voor scheepvaart, over de sluisdeur rijden.

 

 Naar het overzicht


Andere werven in Antwerpen

Ook in de stad Antwerpen en toegangswegen tot de haven zijn er impactvolle wegenwerken gepland.

Download de kaart met werven stad Antwerpen

 


Actuele info (tweets) over werken, tijdelijke verkeershinder en verkeersinfo over Antwerpen en de haven (bron:  Twitter)