Wegenwerken in de haven

De bereikbaarheid van de haven is belangrijk voor de bedrijven, de klanten en voor de werknemers. Om die bereikbaarheid te optimaliseren, starten er de komende maanden een aantal wegwerkzaamheden in en rond het havengebied die enige hinder met zich mee brengen. Om de impact te beperken voor zowel het goederenverkeer als voor de woon-werkverplaatsingen, is er aangepaste signalisatie voorzien. Hieronder krijg je een overzicht van de belangrijkste projecten.

Blijf op de hoogte van nieuws over grote wegenwerken in de haven

Bekijk de interactieve wegenwerkenkaart op groter formaat (nieuw venster)

Overzicht wegenwerken en werven in het havengebied

Wegenwerken Scheldelaan (N101) - tussen Lillo en Zandvliet

 

 

Project:aanleg nieuwe hoogspanningskabel onder het wegdek van de Scheldelaan (Brabo-project& vernieuwen volledige wegdek Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet (Agentschap Wegen en Verkeer AWV). 

Meer info over de werken

Periode: 1 maart 2017 - 31 september 2018

Omleiding: verkeer voor de bedrijven met havennummer 603-999 (oneven) volgt de omleiding via de R2 en A12 – afrit 11 (Zandvliet). Dynamische signalisatieborden boven de hoofdwegen brengen de meest actuele informatie. 

Download het bereikbaarheidsplan

Naar het overzicht

Wegenwerken n.a.v. Noorderlijn project (Noorderlaan/Leien)

Heraanleg Noorderleien: knip van de Leien (Noorderlijn werf)

 


 

Project: heraanleg Operaplein en F. Rooseveltplaats, aanleg nieuwe ondergrondse parking, metrostation en een nieuwe autotunnel.

Meer info over de werken aan de Leien

Periode: 5 juni 2017 - 31 december 2019.

Omleiding: extra belasting van het knooppunt Merksem door gebruik alternatieve routes (Ring en Singel) van het doorgaand verkeer.

Havenverkeer vermijdt daarom beter de op- en afrit van Merksem. We raden aan om het verkeer in de haven te spreiden over de andere op- en afritten.

Download bereikbaarheidskaart haven n.a.v. knip Leien

 Naar het overzicht

Heraanleg van het kruispunt Mexicostraat - Siberiastraat - Straatsburgdok - Merantistraat (Noorderlijn werf)


Project: 
heraanleg kruispunt voor aanleg terminus tramlijn (Eilandje, Kattendijkdok-Oostkaai, Mexicostraat en Havenhuis).

Periode: 19 februari - 30 december 2018

Omleiding: verkeer over versmalde rijstroken. 

Sinds eind augustus is de Merantistraat opnieuw dubbelrichting en kan je de straat opnieuw uitrijden en rechts afdraaien richting Siberiabrug.

Het is niet mogelijk om het kruispunt over te steken en links af te draaien richting Straatsburgbrug. 

Verkeer dat van de Siberiabrug komt kan niet linksaf draaien naar de Merantistraat. 

De Merantistraat blijft toegankelijk vanuit de Mexicostraat.

Meer info over de werken

 

Naar het overzicht

Hinder aan Frederik Hendrikbrug - Zandvlietsluis

Project:  door een brand in de besturingskamer van de Frederik Hendrikbrug zal de brug langere tijd buiten dienst zijn. 

Periode: vanaf 21 augustus 2018

Omleiding: Beperkte doorgang voor vrachtverkeer +3,5 ton. Wachttijden tot 1,5 uur bij werkende sluis. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Nieuw wegdek voor Noorderlaan tussen kruispunt Goteborgweg en Treurenborg


heraanleg wegdek noorderlaan tss kruispunten goteborgweg en treurenborg

Project: 

vernieuwing wegdek Noorderlaan tussen kruispunten Goteborgweg en Treurenborg (Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)). 

Periode: 10 september - 16 november 2018 (na einde werken op de Scheldelaan).

Meer info over de werken 

Naar het overzicht

Hinder aan oprit Ekeren naar A12 richting Nederland 


Project: plaatsing bijkomende geluidswerende schermen langs A12 in Ekeren tot onder de Transcontinentaalbrug. 

Periode: 1 oktober - 20 december 2018

Omleiding: pechstrook niet beschikbaar richting Nederland (A12) tussen Transcontinentaalweg en afrit Leugenberg. 

Oprit Ekeren (nr.16) richting Nederland: tijdelijk over één rijstrook.

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Nieuw wegdek E19 tussen Loenhout en Brecht richting Nederland 


nieuw wegdek E19 loenhout - brecht

Project: 

renovatie wegdek en vervangen vangrails op middenberm E19 richting Nederland (Agentschap Wegen en Verkeer) over een afstand van 5,5 km, vanaf het op- en afrittencomplex Brecht (nr. 3) tot net voorbij het complex van Loenhout (nr. 2)

Periode: 19 oktober - 26 november 2018

Omleiding:

Bekijk de verkeerssituatie 

Bekijk de verkeerssituatie

  • Tijdens de herfstvakantie weekends (26-29/10 en 2-5/11) wordt er om de hinder te beperken niet gewerkt en beschikt het verkeer in beide richtingen over twee rijstroken.
  • Richting Antwerpen zijn alle op- en afritten steeds beschikbaar.
  • Richting Nederland zal de afrit Brecht altijd open zijn. De oprit Brecht en de afrit Loenhout zijn overdag beschikbaar, maar ’s nachts en tijdens de weekends dicht. De oprit Loenhout zal vrijwel steeds open zijn, op één dag na.

Meer info over de werken

Hinder aan Berendrecht- en Zandvlietsluis 

Project: vernieuwen grendelmechanismen van de twee westelijke bruggen aan de Berendrecht-en Zandlietsluis.

Periode: 1 maart - 31 mei 2019

Omleiding: tijdens de werken is er voor het landverkeer slechts één van de twee oversteken over de sluis is beschikbaar voor landverkeer. 

Bij passage van een schip, staan bruggen aan beide zijden van de sluis open.  

Personenwagens kunnen over de sluisdeuren, vrachtverkeer moet omleiding via de A12 volgen. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Wegenwerken n.a.v. Oosterweelverbinding

Heraanleg complex Linkeroever - Zwijndrecht


Project:
heraanleg knooppunten E17 & E34 met aansluiting op R1. Aanleg volwaardig aansluitingscomplex Waaslandhaven-Oost. Het aansluitingscomplex Zwijndrecht wordt beperkt en compacter ingericht. 

Periode: voorjaar 2019 – 31 december 2023

Omleiding: Alle bewegingen op hoofdwegennet blijven mogelijk. Verkeer op de E34 moet op 2 versmalde rijstroken aan 70 km/u. Verkeer op de E17 heft altijd 3 rijstroken ter beschikking. 

Meer info over de werken

 Naar het overzicht

Aanleg nieuwe Scheldetunnel


Project:
 aanleg van een nieuwe Scheldetunnel met drie rijstroken in elke richting en een afzonderlijke koker voor fietsers en voetgangers, die Linkeroever met Rechteroever verbindt. 

Periode: 2019 – 2024

Omleiding: geen. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Aanleg Oosterweelknooppunt


Project:
 Bouw van op- en afrittencomplex naar de haven en het noorden van de stad en verbindt de Scheldetunnel met de Kanaaltunnels. . 

Periode: 2019 – 2024

Omleiding: meer informatie volgt later. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Aanleg kanaaltunnels


Project:
 bouw van Kanaaltunnels die het oosterweelknooppunt verbinden met de ring (R1). 

Periode: 2019 – 2024

Omleiding: meer informatie volgt later. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Herinrichten R1-Noord


Project:
 de ring komt in een sleuf te liggen, wegnemen van viaduct van Merksem en heraanleg van Groenendaallaan en Schijnpoort. Aanleg van nieuw op- en afrittencomplex in Borgerhout 

Periode: 2019 – 2025

Omleiding: meer informatie volgt later. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Andere werven in Antwerpen

Ook in de stad Antwerpen en toegangswegen tot de haven zijn er impactvolle wegenwerken gepland.

Download de kaart met werven stad Antwerpen

 

Actuele info (tweets) over werken, tijdelijke verkeershinder en verkeersinfo over Antwerpen en de haven (bron:  Twitter)