Wegenwerken in de haven

De bereikbaarheid van de haven is belangrijk voor de bedrijven, de klanten en voor de werknemers. Om die bereikbaarheid te optimaliseren, starten er de komende maanden een aantal wegwerkzaamheden in en rond het havengebied die enige hinder met zich mee brengen. Om de impact te beperken voor zowel het goederenverkeer als voor de woon-werkverplaatsingen, is er aangepaste signalisatie voorzien. Hieronder krijg je een overzicht van de belangrijkste projecten.

Blijf op de hoogte van nieuws over grote wegenwerken in de haven

Bekijk de interactieve wegenwerkenkaart op groter formaat (nieuw venster)

Overzicht wegenwerken en werven in het havengebied


Herstellingen aan het wegdek in de Tijsmanstunnel

Project: op de rechterrijstrook in de tunnelkoker van de Tijsmanstunnel richting Beveren zijn er dringende herstellingen nodig aan het betonnen wegdek. Agentschap Wegen en Verkeer zal het betonnen wegdek plaatselijk opbreken en vervolgens vernieuwen.

Periode: van vrijdag 16 november 21u00 tot en met maandag 26 november 5u00.

  • Vrijdag 16 november (21u) tot en met maandag 19 november (05u): opbraakwerken
  • Maandag 19 november (05u) tot en met vrijdag 23 november (21u): plaatsen van ankers en storten van beton
  • Vrijdag 23 november (21u) tot en met maandag 26 november (05u): uitharding beton

Omleiding: 

• Tijdens weekends: tunnelkoker richting Beveren volledig afgesloten en alle verkeer moet door tunnelkoker richting Stabroek (2x1 rijstrook).

• Tijdens week 19 tot en met 23 november: in koker richting Beveren is 1 rijstrook beschikbaar. Het verkeer richting Stabroek beschikt over twee rijstroken in de eigen koker. Verkeer in de tunnelkoker richting Beveren moet zich aan de snelheidsbeperking van 50 km/u houden, dit voor de veiligheid van de wegenarbeiders.

• UPDATE 20/11/2018: tijdens de nachten van woensdag 21 en donderdag 22 november is de tunnelkoker richting Beveren volledig afgesloten tussen 19u en 6u. Het verkeer rijdt dan in beide richtingen door de tunnelkoker richting Stabroek (2x1 rijstrook). Deze maatregel is nodig om de werken snel genoeg uit te voeren op een veilige manier. Door de zeer beperkte werkruimte en het feit dat de snelheidsbeperking in de tunnel niet wordt nageleefd, was het anders niet mogelijk om bepaalde werken tijdig uit te voeren.

• Tijdens de volledige duur van de werken is oprit Kanaaldok B1/B2 (nr. 13) richting Beveren afgesloten. Het verkeer volgt via de Kruisweg (N180) een omleiding naar de oprit van het complex Stabroek (nr. 13). Het op- en afrittencomplex Lillo (nr. 12) blijft tijdens de werken volledig open.

Verkeer over langere afstand kan beter de Tijsmanstunnel vermijden en omrijden:

• Verkeer vanuit het noorden (A12): omrijden via afrit complex Zandvliet en Scheldelaan (N101) naar de oprit van complex Lillo.

• Verkeer vanuit het zuiden (A12): omrijden via afrit complex Ekeren, Noorderlaan (N180) en de Scheldelaan (N101) naar de oprit van complex Lillo.

De werken zijn erg weersgevoelig. Vriestemperaturen (niet mogelijk beton te gieten) of hevige regen kunnen de planning mogelijk beïnvloeden.

Meer info over de werken

Bekijk de omleiding

Naar het overzicht


Wegenwerken Scheldelaan (N101) - tussen Lillo en Zandvliet

Project:aanleg nieuwe hoogspanningskabel onder het wegdek van de Scheldelaan (Brabo-project& vernieuwen volledige wegdek Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet (Agentschap Wegen en Verkeer AWV). 

Meer info over de werken

Periode: 1 maart 2017 - voorjaar 2019

Omleiding: verkeer voor de bedrijven met havennummer 603-999 (oneven) volgt de omleiding via de R2 en A12 – afrit 11 (Zandvliet). Dynamische signalisatieborden boven de hoofdwegen brengen de meest actuele informatie. 

Download het bereikbaarheidsplan

Naar het overzicht


Wegenwerken n.a.v. Noorderlijn project (Noorderlaan/Leien)

Heraanleg Noorderleien: knip van de Leien (Noorderlijn werf)

Project: heraanleg Operaplein en F. Rooseveltplaats, aanleg nieuwe ondergrondse parking, metrostation en een nieuwe autotunnel.

Meer info over de werken aan de Leien

Periode: 5 juni 2017 - 31 december 2019.

Omleiding: extra belasting van het knooppunt Merksem door gebruik alternatieve routes (Ring en Singel) van het doorgaand verkeer.

Havenverkeer vermijdt daarom beter de op- en afrit van Merksem. We raden aan om het verkeer in de haven te spreiden over de andere op- en afritten.

Download bereikbaarheidskaart haven n.a.v. knip Leien

 Naar het overzicht

Heraanleg van het kruispunt Mexicostraat - Siberiastraat - Straatsburgdok - Merantistraat (Noorderlijn werf)


Project: 
heraanleg kruispunt voor aanleg terminus tramlijn (Eilandje, Kattendijkdok-Oostkaai, Mexicostraat en Havenhuis).

Periode: 19 februari - 30 december 2018

Omleiding: verkeer over versmalde rijstroken. 

Sinds eind augustus is de Merantistraat opnieuw dubbelrichting en kan je de straat opnieuw uitrijden en rechts afdraaien richting Siberiabrug.

Het is niet mogelijk om het kruispunt over te steken en links af te draaien richting Straatsburgbrug. 

Verkeer dat van de Siberiabrug komt kan niet linksaf draaien naar de Merantistraat. 

De Merantistraat blijft toegankelijk vanuit de Mexicostraat.

Meer info over de werken

 

Naar het overzicht


Hinder aan oprit Ekeren naar A12 richting Nederland 

Project: plaatsing bijkomende geluidswerende schermen langs A12 in Ekeren tot onder de Transcontinentaalbrug. 

Periode: 1 oktober - 20 december 2018

Omleiding: pechstrook niet beschikbaar richting Nederland (A12) tussen Transcontinentaalweg en afrit Leugenberg. 

Oprit Ekeren (nr.16) richting Nederland: tijdelijk over één rijstrook.

Meer info over de werken

Naar het overzicht


Nieuw wegdek E19 tussen Loenhout en Brecht richting Nederland 

Project: renovatie wegdek en vervangen vangrails op middenberm E19 richting Nederland (Agentschap Wegen en Verkeer) over een afstand van 5,5 km, vanaf het op- en afrittencomplex Brecht (nr. 3) tot net voorbij het complex van Loenhout (nr. 2)

Periode: 19 oktober - 26 november 2018

Omleiding:

Bekijk de verkeerssituatie 

Bekijk de verkeerssituatie

  • Tijdens de herfstvakantie weekends (26-29/10 en 2-5/11) wordt er om de hinder te beperken niet gewerkt en beschikt het verkeer in beide richtingen over twee rijstroken.
  • Richting Antwerpen zijn alle op- en afritten steeds beschikbaar.
  • Richting Nederland zal de afrit Brecht altijd open zijn. De oprit Brecht en de afrit Loenhout zijn overdag beschikbaar, maar ’s nachts en tijdens de weekends dicht. De oprit Loenhout zal vrijwel steeds open zijn, op één dag na.

Meer info over de werken


Hinder aan Berendrecht- en Zandvlietsluis

Project: vernieuwen grendelmechanismen van de twee westelijke bruggen aan de Berendrecht-en Zandlietsluis.

Periode: 1 maart - 31 mei 2019

Omleiding: tijdens de werken is er voor het landverkeer slechts één van de twee oversteken over de sluis is beschikbaar voor landverkeer. 

Bij passage van een schip, staan bruggen aan beide zijden van de sluis open.  

Personenwagens kunnen over de sluisdeuren, vrachtverkeer moet omleiding via de A12 volgen. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht


Wegenwerken n.a.v. Oosterweelverbinding

Heraanleg complex Linkeroever - Zwijndrecht

Project: heraanleg knooppunten E17 & E34 met aansluiting op R1. Aanleg volwaardig aansluitingscomplex Waaslandhaven-Oost. Het aansluitingscomplex Zwijndrecht wordt beperkt en compacter ingericht. 

Periode: voorjaar 2019 – 31 december 2023

Omleiding: Alle bewegingen op hoofdwegennet blijven mogelijk. Verkeer op de E34 moet op 2 versmalde rijstroken aan 70 km/u. Verkeer op de E17 heft altijd 3 rijstroken ter beschikking. 

Meer info over de werken

 Naar het overzicht

Aanleg nieuwe Scheldetunnel

Project: aanleg van een nieuwe Scheldetunnel met drie rijstroken in elke richting en een afzonderlijke koker voor fietsers en voetgangers, die Linkeroever met Rechteroever verbindt. 

Periode: 2019 – 2024

Omleiding: geen. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Aanleg Oosterweelknooppunt

Project: Bouw van op- en afrittencomplex naar de haven en het noorden van de stad en verbindt de Scheldetunnel met de Kanaaltunnels. . 

Periode: 2019 – 2024

Omleiding: meer informatie volgt later. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Aanleg kanaaltunnels

Project: bouw van Kanaaltunnels die het oosterweelknooppunt verbinden met de ring (R1). 

Periode: 2019 – 2024

Omleiding: meer informatie volgt later. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Herinrichten R1-Noord

Project: de ring komt in een sleuf te liggen, wegnemen van viaduct van Merksem en heraanleg van Groenendaallaan en Schijnpoort. Aanleg van nieuw op- en afrittencomplex in Borgerhout 

Periode: 2019 – 2025

Omleiding: meer informatie volgt later. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht


Andere werven in Antwerpen

Ook in de stad Antwerpen en toegangswegen tot de haven zijn er impactvolle wegenwerken gepland.

Download de kaart met werven stad Antwerpen

 


Actuele info (tweets) over werken, tijdelijke verkeershinder en verkeersinfo over Antwerpen en de haven (bron:  Twitter)