Wegenwerken in de haven

De bereikbaarheid van de haven is belangrijk voor de bedrijven, de klanten en voor de werknemers. Om die bereikbaarheid te optimaliseren, starten er de komende maanden een aantal wegwerkzaamheden in en rond het havengebied die enige hinder met zich mee brengen. Om de impact te beperken voor zowel het goederenverkeer als voor de woon-werkverplaatsingen, is er aangepaste signalisatie voorzien. Hieronder krijg je een overzicht van de belangrijkste projecten.

Blijf op de hoogte van nieuws over grote wegenwerken in de haven

Bekijk de interactieve wegenwerkenkaart op groter formaat (nieuw venster)

Overzicht wegenwerken en werven in het havengebied


Kieldrechtsluis buiten dienst voor scheepvaart

Project: De bruggen over de Kieldrechtsluis worden aangepast voor spoorvervoer en 2 nieuwe bruggen worden naast de bestaande geplaatst.

Duur van de werken: 18 maart 2019 – 5 mei 2019

De sluis is voor de hele periode buiten dienst voor de scheepvaart, zowel zeevaart als binnenvaart.

Voor het wegverkeer zijn er drie fasen.

 

Fase 1: gepland van 18 maart 2019 tem 7 april

kaart oosterweelverbinding - aanleg nieuwe Scheldetunnel

Tijdens fase 1 (gepland van 18 maart 2019 tot en met 7 april) worden de sporen en het wegdek van de Ketenisbrug verhoogd en zijn er werken voor- en na de brug.

Voor het wegverkeer is enkel de Prosperbrug beschikbaar. Fietsers kunnen wel over beide bruggen.

Fase 1

Fase 2: gepland van 8 tem 12 april 2019

kaart oosterweelverbinding - aanleg nieuwe Scheldetunnel

Tijdens fase 2 (gepland van 8 t.e.m. 12 april 2019) wordt er gewerkt op de aanlopen naar de Ketenisbrug en de Prosperbrug. Op 8 april wordt de Arenbergbrug naast de Prosperbrug geplaatst en op 11 april de Sint-Annabrug naast de Ketenisbrug.

Ofwel de Ketenisbrug ofwel de Prosperbrug is beschikbaar voor het wegverkeer (incl. fietsers).

Het multitrailervervoer kan over geen van beide bruggen.

Fase 2

Fase 3: gepland van 13 april tem 5 mei 2019

kaart oosterweelverbinding - aanleg nieuwe Scheldetunnel

Tijdens fase 3 (gepland van 13 april t.e.m. 5 mei 2019) ) worden de sporen en het wegdek van de Prosperbrug verhoogd en zijn er werken voor- en na de brug.

Voor het wegverkeer is enkel de Ketenisbrug beschikbaar. Fietsers kunnen wel over beide bruggen.

Fase 3

Naar het overzicht


 

Wegenwerken Scheldelaan (N101) - tussen Lillo en Zandvliet

Project:aanleg nieuwe hoogspanningskabel onder het wegdek van de Scheldelaan (Brabo-project& vernieuwen volledige wegdek Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet (Agentschap Wegen en Verkeer AWV). 

Meer info over de werken

Periode: 1 maart 2017 - voorjaar 2019

Omleiding: verkeer voor de bedrijven met havennummer 603-999 (oneven) volgt de omleiding via de R2 en A12 – afrit 11 (Zandvliet). Dynamische signalisatieborden boven de hoofdwegen brengen de meest actuele informatie. 

Download het bereikbaarheidsplan

Naar het overzicht


Hinder aan Berendrecht- en Zandvlietsluis

Project: vernieuwen grendelmechanismen van de twee westelijke bruggen aan de Berendrecht-en Zandlietsluis.

Periode: 1 maart - 31 mei 2019

Omleiding: tijdens de werken is er voor het landverkeer slechts één van de twee oversteken over de sluis is beschikbaar voor landverkeer. 

Bij passage van een schip, staan bruggen aan beide zijden van de sluis open.  

Personenwagens kunnen over de sluisdeuren, vrachtverkeer moet omleiding via de A12 volgen. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht


Wegenwerken n.a.v. Oosterweelverbinding

Heraanleg complex Linkeroever - Zwijndrecht

Project: heraanleg knooppunten E17 & E34 met aansluiting op R1. Aanleg volwaardig aansluitingscomplex Waaslandhaven-Oost. Het aansluitingscomplex Zwijndrecht wordt beperkt en compacter ingericht. 

Periode: voorjaar 2019 – 31 december 2023

Omleiding: Alle bewegingen op hoofdwegennet blijven mogelijk. Verkeer op de E34 moet op 2 versmalde rijstroken aan 70 km/u. Verkeer op de E17 heft altijd 3 rijstroken ter beschikking. 

Meer info over de werken

 Naar het overzicht

Aanleg nieuwe Scheldetunnel

Project: aanleg van een nieuwe Scheldetunnel met drie rijstroken in elke richting en een afzonderlijke koker voor fietsers en voetgangers, die Linkeroever met Rechteroever verbindt. 

Periode: 2019 – 2024

Omleiding: geen. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Aanleg Oosterweelknooppunt

Project: Bouw van op- en afrittencomplex naar de haven en het noorden van de stad en verbindt de Scheldetunnel met de Kanaaltunnels. . 

Periode: 2019 – 2024

Omleiding: meer informatie volgt later. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Aanleg kanaaltunnels

Project: bouw van Kanaaltunnels die het oosterweelknooppunt verbinden met de ring (R1). 

Periode: 2019 – 2024

Omleiding: meer informatie volgt later. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Herinrichten R1-Noord

Project: de ring komt in een sleuf te liggen, wegnemen van viaduct van Merksem en heraanleg van Groenendaallaan en Schijnpoort. Aanleg van nieuw op- en afrittencomplex in Borgerhout 

Periode: 2019 – 2025

Omleiding: meer informatie volgt later. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht


Werken Kwarikweg - Kallo

Project: Aanleg fietspad en aanbrengen nieuwe toplaag wegdek Kwarikweg + vernieuwen toplaag wegdek Scheldedijk, Steenlandlaan, Land Van Waaslaan.

Periode: start maart 2019

Omleiding:In eerste fase niet van toepassing, tijdens werken Kwarikweg kan verkeer via parkeerstrook.

Naar het overzicht


Renovatiewerken aan de Noordkasteelbrug

De brug wordt op onderstaande weekenddagen volledig gesperd voor zowel scheepvaart als voor alle landverkeer van 6u00 tot 23u00.

  • zaterdag 23 maart 2019
  • zaterdag 30 maart 2019
  • zaterdag 13 april 2019 (voorlopig onder voorbehoud)
  • zaterdag én zondag 27 en 28 april 2019 (voorlopig onder voorbehoud)
  • zaterdag 18 mei 2019 (voorlopig onder voorbehoud)

Naar het overzicht


Andere werven in Antwerpen

Ook in de stad Antwerpen en toegangswegen tot de haven zijn er impactvolle wegenwerken gepland.

Download de kaart met werven stad Antwerpen

 


Actuele info (tweets) over werken, tijdelijke verkeershinder en verkeersinfo over Antwerpen en de haven (bron:  Twitter)