Wegenwerken in de haven

De bereikbaarheid van de haven is belangrijk voor de bedrijven, de klanten en voor de werknemers. Om die bereikbaarheid te optimaliseren, starten er de komende maanden een aantal wegwerkzaamheden in en rond het havengebied die enige hinder met zich mee brengen. Om de impact te beperken voor zowel het goederenverkeer als voor de woon-werkverplaatsingen, is er aangepaste signalisatie voorzien. Hieronder krijg je een overzicht van de belangrijkste projecten.

Blijf op de hoogte van nieuws over grote wegenwerken in de haven

Bekijk de interactieve wegenwerkenkaart op groter formaat (nieuw venster)

Overzicht wegenwerken en werven in het havengebied

Wegenwerken Scheldelaan (N101) - tussen Lillo en Zandvliet

 

 

Project: aanleg nieuwe hoogspanningskabel onder het wegdek van de Scheldelaan (Brabo-project& vernieuwen volledige wegdek Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet (Agentschap Wegen en Verkeer AWV). 

Meer info over de werken

Periode: 1 maart 2017 - 31 september 2018

Omleiding: verkeer voor de bedrijven met havennummer 603-999 (oneven) volgt de omleiding via de R2 en A12 – afrit 11 (Zandvliet). Dynamische signalisatieborden boven de hoofdwegen brengen de meest actuele informatie. 

Download het bereikbaarheidsplan

Naar het overzicht

Werken Waaslandhaven-Noord (R2)


Project: 
aanleg Hollands complex met twee viertakskruispunten, parallelle op- en afritten (R2) en een brug over de R2.

Periode: 10-13 augustus en 17-20 augustus 2018

LAATSTE FASE: afwerking

De snelweg R2 in Waaslandhaven Noord wordt uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk afgesloten voor het verkeer, dit om de bestaande bruggen over de R2 af te breken en de definitieve leuning te plaatsen.

Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, voert men deze werken uit tijdens twee weekends in augustus, nl. van 10 tot 13 augustus en van 17 tot 20 augustus.

- De afsluiting gaat telkens in op vrijdagavond vanaf 22.00 u. voor de rijstrook richting Liefkenshoektunnel en 23.00 u. voor de rijstrook richting Beverentunnel.
- De R2 wordt elke keer weer opengesteld op maandagochtend om 4.00 u.

Omleiding: doorgaand verkeer kan omrijden via het op- en afrittencomplex Waaslandhaven Noord.

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Wegenwerken n.a.v. Noorderlijn project (Noorderlaan/Leien)

Heraanleg Noorderleien: knip van de Leien (Noorderlijn werf)

 


 

Project: heraanleg Operaplein en F. Rooseveltplaats, aanleg nieuwe ondergrondse parking, metrostation en een nieuwe autotunnel.

Meer info over de werken aan de Leien

Periode: 5 juni 2017 - 31 december 2019.

Omleiding: extra belasting van het knooppunt Merksem door gebruik alternatieve routes (Ring en Singel) van het doorgaand verkeer.

Havenverkeer vermijdt daarom beter de op- en afrit van Merksem. We raden aan om het verkeer in de haven te spreiden over de andere op- en afritten.

Download bereikbaarheidskaart haven n.a.v. knip Leien

 Naar het overzicht

Aanleg tramlijn Kattendijkdok-Oostkaai (Noorderlijn werf)

bereikbaarheid cadixwijk aanleg tramsporen kattendijkdok-oostkaai mexicostraat

Project: aanleg nieuwe tramlijn richting Havenhuis.

Periode: 15 januari 2018 - 30 juli 2018 

Omleiding: werfzone van de August Michielsstraat tot en met de Indiëstraat. Voet- en fietspad blijven steeds toegankelijk. Tijdens de werken is de Indiëstraat afgesloten. De Cadixwijk in rijden doe je via de Madrasstraat of de August Michielsstraat. 

Meer info over de werken

 Naar het overzicht

Heraanleg van het kruispunt Mexicostraat - Siberiastraat - Straatsburgdok - Merantistraat (Noorderlijn werf)


Project: 
heraanleg kruispunt voor aanleg terminus tramlijn (Eilandje, Kattendijkdok-Oostkaai, Mexicostraat en Havenhuis).

Meer info over de werken

Periode: 19 februari - 30 december 2018

Omleiding: verkeer over versmalde rijstroken. 

Vanaf Siberiastraat links afslaan naar Merantistraat (met parking Straatsburg) is niet langer mogelijk, enkel te bereiken door een U-bocht te maken bij Kotterstraat/Groenendaallaan. 

Merantistraat blijft toegankelijk vanuit de Mexicostraat.

Naar het overzicht

Hinder aan oprit Ekeren naar A12 richting Nederland 


Project: plaatsing bijkomende geluidswerende schermen langs A12 in Ekeren tot onder de Transcontinentaalbrug. 

Periode: 1 augustus - 30 oktober 2018

Omleiding: pechstrook niet beschikbaar richting Nederland (A12) tussen Transcontinentaalweg en afrit Leugenberg. 

Oprit Ekeren (nr.16) richting Nederland: tijdelijk over één rijstrook.

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Hinder aan Berendrecht- en Zandvlietsluis 

Project: vernieuwen grendelmechanismen van de twee westelijke bruggen aan de Berendrecht-en Zandlietsluis.

Periode: 1 oktober - 30 november 2018

Omleiding: tijdens de werken is er voor het landverkeer slechts één van de twee oversteken over de sluis is beschikbaar voor landverkeer. 

Bij passage van een schip, staan bruggen aan beide zijden van de sluis open.  

Personenwagens kunnen over de sluisdeuren, vrachtverkeer moet omleiding via de A12 volgen. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Nieuw wegdek voor Noorderlaan tussen kruispunt Goteborgweg en Treurenborg


heraanleg wegdek noorderlaan tss kruispunten goteborgweg en treurenborg

Project: 

vernieuwing wegdek Noorderlaan tussen kruispunten Goteborgweg en Treurenborg (Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)). 

Periode: najaar 2018 (na einde werken op de Scheldelaan).

Meer info over de werken 

Naar het overzicht

Wegenwerken n.a.v. Oosterweelverbinding

Heraanleg complex Linkeroever - Zwijndrecht


Project:
heraanleg knooppunten E17 & E34 met aansluiting op R1. Aanleg volwaardig aansluitingscomplex Waaslandhaven-Oost. Het aansluitingscomplex Zwijndrecht wordt beperkt en compacter ingericht. 

Periode: voorjaar 2019 – 31 december 2023

Omleiding: Alle bewegingen op hoofdwegennet blijven mogelijk. Verkeer op de E34 moet op 2 versmalde rijstroken aan 70 km/u. Verkeer op de E17 heft altijd 3 rijstroken ter beschikking. 

Meer info over de werken

 Naar het overzicht

Aanleg nieuwe Scheldetunnel


Project:
 aanleg van een nieuwe Scheldetunnel met drie rijstroken in elke richting en een afzonderlijke koker voor fietsers en voetgangers, die Linkeroever met Rechteroever verbindt. 

Periode: 2019 – 2024

Omleiding: geen. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Aanleg Oosterweelknooppunt


Project:
 Bouw van op- en afrittencomplex naar de haven en het noorden van de stad en verbindt de Scheldetunnel met de Kanaaltunnels. . 

Periode: 2019 – 2024

Omleiding: meer informatie volgt later. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Aanleg kanaaltunnels


Project:
 bouw van Kanaaltunnels die het oosterweelknooppunt verbinden met de ring (R1). 

Periode: 2019 – 2024

Omleiding: meer informatie volgt later. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Herinrichten R1-Noord


Project:
 de ring komt in een sleuf te liggen, wegnemen van viaduct van Merksem en heraanleg van Groenendaallaan en Schijnpoort. Aanleg van nieuw op- en afrittencomplex in Borgerhout 

Periode: 2019 – 2025

Omleiding: meer informatie volgt later. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Andere werven in Antwerpen

Ook in de stad Antwerpen en toegangswegen tot de haven zijn er impactvolle wegenwerken gepland.

Download de kaart met werven stad Antwerpen

 

Actuele info (tweets) over werken, tijdelijke verkeershinder en verkeersinfo over Antwerpen en de haven (bron:  Twitter)