Werk en economische groei

08

Het industriële en logistieke havenplatform van Antwerpen is de krachtigste economische motor van ons land. Eén op de zestien Vlamingen werkt in of voor de haven van Antwerpen. De haven genereert direct en indirect een toegevoegde waarde van 21 miljard euro. Dat is maar liefst 8,1% van het totaal voor de Vlaamse regio.

 

Als één van de belangrijkste schakels in het handelsverkeer tussen Europa en de rest van de wereld, ligt de haven midden in een wereld die in een recordtempo evolueert en soms onvoorspelbaar is. Daarom is 'duurzame groei' onze eerste prioriteit. We willen blijven groeien zodat we onze positie als wereldhaven én onze welvaart behouden, ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Dit willen we bereiken in harmonie met onze omgeving.

Duurzame groei

We nemen verschillende initiatieven om duurzaam te groeien. We zien er op toe dat de beschikbare ruimte binnen de bestaande haven zo efficiënt mogelijk wordt benut.

nextgen
 

We ontwikkelen de voormalige Opelsite tot een proeftuin voor circulaire industrie: NextGen District. Mede op deze manier trekt Port of Antwerp industrie aan die de transitie maakt naar circulaire economie. Hierin worden reststromen niet langer als afval beschouwd, maar als producten die zo hoogwaardig mogelijk worden ingezet in de economie.

In de Waaslandhaven breiden we uit door extra containercapaciteit te creëren. De nieuwe containerterminal wordt de groenste ter wereld, met de laagste emissies.

We geven onze community de handvaten om effectiever in te zetten op industriële symbiose. We slaan de handen ineen met het Symbioseteam van OVAM en we zorgen voor verbinding in onze community. We faciliteren clusterversterking, zodat bedrijven in de haven makkelijker kunnen samenwerken en reststromen kunnen uitwisselen.

 
mpet psa
combinant
 

We trekken nieuwe goederenstromen aan en verankeren deze. Zo diversifiëren we onze activiteiten en goederenstromen nog meer. Op die manier zijn we weerbaarder in crisistijden. We kijken hierbij naar goederenstromen die passen in onze duurzame visie op de haven van de toekomst.

Goederen behandelen we op een zo duurzaam mogelijke manier. Eind 2017 richtte Port of Antwerp het ‘Zero Pellet Loss’-platform op, een initiatief om milieuvervuiling door kleine plastic korrels tegen te gaan. Hiervoor verenigden we vijftien havenbedrijven uit de volledige keten van transport, industrie en logistiek. Samen ondertekenden ze een actieprogramma om pelletverlies te voorkomen.

 
nul-o-plastic
cacao
 

We verduurzamen de goederenstromen. Een concreet voorbeeld hiervan is ‘Beyond chocolate’ , een partnerschap met bedrijven uit de chocolade-industrie. Alle partijen engageren zich om een eerlijk loon voor cacaoboeren te voorzien, kinderarbeid aan te pakken en ontbossing tegen te gaan. Port of Antwerp steunt dergelijke initiatieven en helpt hun werking te faciliteren. We proberen partners samen te brengen en mee bewustzijn te creëren.