Wegenwerken in de haven

De bereikbaarheid van de haven is belangrijk voor de bedrijven, de klanten en voor de werknemers. Om die bereikbaarheid te optimaliseren, starten er de komende maanden een aantal wegwerkzaamheden in en rond het havengebied die enige hinder met zich mee brengen. Om de impact te beperken voor zowel het goederenverkeer als voor de woon-werkverplaatsingen, is er aangepaste signalisatie voorzien. Hieronder krijg je een overzicht van de belangrijkste projecten.

Alle werken in het havengebied

Werken op de linkerscheldeoever

 

Werken op de rechterscheldeoever

 

 


Antwerpsebaan tussen Kruisweg en Blauwhoefstraat 17/8-23/10

Er worden werken uitgevoerd aan de gasleiding op de Antwerpsebaan.

De werken starten op 17 augustus en duren tot 23 oktober.

Op de Antwerpsebaan wordt tussen de kruispunten met de Kruisweg (N180) en de Blauwhoefstraat, eenrichtingsverkeer ingevoerd. Verkeer van west naar oost is toegelaten. Het verkeer in de andere richting rijdt om via de Kruisweg (N180).

 Naar het overzicht


Noorderlaan tussen Luithagen en Oosterweelsteenweg

AWV voert asfalteringswerken uit op de Noorderlaan (N180) richting haven, tussen Luithagen-Haven en Oosterweelsteenweg. De werken starten op 21 augustus om 19u en duren heel het weekend.

Omleiding via Korte Wielenstraat, Vosseschijnstraat en Oosterweelsteenweg. Vanaf complex 16 Ekeren op de A12, kan je niet naar de Noorderlaan richting haven.

Ingeval van uitzonderlijk slecht weer, worden de werken het volgende weekend uitgevoerd.

 Naar het overzicht


Kruisschansweg/Scheldelaan

Van 17 augustus tot 18 september wordt er gewerkt aan het kruispunt van de Scheldelaan met de Kruisschansweg. Er worden nieuwe fietspaden aangelegd. De werken gebeuren in verschillende fasen op verschillende delen van het kruispunt.

 Naar het overzicht


Nieuwe fase vernieuwing Noorderlaan

Project: Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt de Noorderlaan (N180) tussen de Zomerweg en de Rostockweg.
 

Periode: 17 augustus tot 30 oktober
 

Verkeershinder: Verkeer richting Noorden kan de Noorderlaan blijven gebruiken, verkeer richting zuiden wordt omgeleid via de A12. Voor fietsers, bestemmingsverkeer en speciale havenvoertuigen is er een lokale omleiding voorzien.
 

Meer info: https://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-noorderlaan-renovatie-fordbruggen-en-herinrichting-kruispunt-zomerweg

 Naar het overzicht


Antwerpsebaan 10/08 - 04/09

Van 10 augustus tot 4 september zijn er werken op de Antwerpsebaan (N180) ter hoogte van het kruispunt met de Stabroeksebaan (N111). Richting zuiden zijn er plaatselijk minder rijstroken beschikbaar.

 Naar het overzicht


Belangrijke werken Oosterweel in augustus

In volgende periodes zijn er werken waarbij grote hinder verwacht wordt:

  • 7-10 augustus
  • 12-20 augustus
  • 21-24 augustus

Meer info op https://www.oosterweelverbinding.be/linkeroever/nl/overzicht/nieuws

 Naar het overzicht


 

Hinder op de Scheldelaan

  • Ter hoogte van de bocht aan Fort St-Filips is tot eind september de rechterrijstrook richting Antwerpen ingenomen voor veilig in- en uitrijden van werfverkeer. De maximumsnelheid is er beperkt tot 50 km/u.
  • Van 3 tot 21 augustus werkt Fluxys op de Scheldelaan (N101) ter hoogte van Total. De rechterrijstrook wordt ingenomen op het baanvak richting Noorden.

 

 Naar het overzicht


Periodiek onderhoud Liefkenshoektunnel

Project: Vanaf 2020 wordt een nieuw systeem toegepast voor de geplande onderhoudswerken.

 

Periode: Alle data voor 2020 van deze onderhoudswerken staan op de site van de Liefkenshoektunnel

 

Verkeershinder: Bij alle geplande onderhoudswerken is er tijdens de nacht van donderdag op vrijdag (21-5u) geen verkeer richting Gent mogelijk. In de nacht van vrijdag op zaterdag (21-5u) is er geen verkeer richting Nederland mogelijk.

 Naar het overzicht


Langere wachttijden aan Berendrecht- en Zandvlietsluis

Project: Als gevolg van de onbeschikbaarheid van de Lillobrug zullen meer goederentreinen langs het sluizencomplex Berendrecht-Zandvliet rijden. Hierdoor kunnen aan de bruggen over deze sluizen langere wachttijden ontstaan voor het overige wegverkeer, vanaf 4 november om 10u. In de periodes van de ploegwissels bij de bedrijven in de buurt krijgt het wegverkeer voorrang.

 

Periode: Vanaf 4 november 2019

 

Verkeershinder: Wie geen risico op langere wachttijden wil lopen, kan de Scheldelaan bereiken via de A12 (afrit 11 Zandvliet) voor bestemmingen ten noorden van de sluizen of via de R2 (afrit 12 Lillo) voor bestemmingen ten zuiden van de sluizen.

 Naar het overzicht


Boudewijnbrug buiten gebruik

Project: Omwille van veiligheidsreden is de Boudewijnbrug buiten gebruik. Ze wordt in 2020 vervangen. De Boudewijnbrug is de brug over de Boudewijnsluis aan de kant van de dokken.

 

Periode: tot einde 2020

 

Verkeershinder: Vrachtverkeer vermijdt best het sluizencomplex Boudewijn-Van Cauwelaert. Verkeer met een bestemming ten noorden van het sluizencomplex bereikt de Scheldelaan via de A12 en R2, afrit 12 Lillo. Verkeer met een bestemming ten zuiden van het complex rijdt best via de A12, afrit 16 Ekeren en de Oosterweelsteenweg.

 

Autoverkeer met een maximale hoogte van 2,70m kan, indien de Meestoofbrug open staat voor scheepvaart, over de sluisdeur rijden.

 

Bekijk hier de bereikbaarheid van de Scheldelaan op kaart.

 Naar het overzicht


Berendrechtbrug buiten gebruik

Project: Omwille van een incident is de Berendrechtbrug buiten gebruik. De Berendrechtbrug is de brug over de Berendrechtsluis aan de kant van de dokken.

 

Periode: vanaf 18 december

 

Verkeershinder: Vrachtverkeer vermijdt best het sluizencomplex Berendrecht-Zandvliet. Verkeer met een bestemming ten noorden van het sluizencomplex rijdt best via de A12 (afrit 11 Zandvliet).

Verkeer met een bestemming ten zuiden van het complex rijdt best via de R2 (afrit 12 Lillo). Autoverkeer (<3,5 ton) en fietsers kunnen over de sluisdeur rijden indien de Oudendijkbrug open staat voor scheepvaart.

 

Bekijk hier de bereikbaarheid van de Scheldelaan op kaart.

 Naar het overzicht


Hoogspanningswerken Elia

Project: Elia plaatst nieuwe hoogspanningsleidingen.

 

Hinder op wegen in de haven

  • Voor hoogspanningswerken is de Blauwhoefstraat enkel via het noorden toegankelijk van 27/7 tot en met 18/9. 
  • De Noorderlaan wordt ter hoogte van de Blauwhoefstraat volledig afgesloten op 1 en 2 augustus en op 5 en 6 september.

 Naar het overzicht


Werken in Siberiastraat

Project: Aquafin bouwt een vijzelgemaal aan de Siberiastraat

 

Periode: 6 maanden

 

Verkeershinder: Tussen de Siberiabrug en de afslag naar de Lefebvrebrug (Royerssluis) is er slechts 1 rijstrook beschikbaar in elke richting.

Voor de fietsers wordt een corridor op de rijbaan voorzien.

 Naar het overzicht


Maatregelen verkeersdoorstroming Berendrechtsluis vanaf 3 juni

Project: De Berendrechtbrug is buiten gebruik. Als de Oudendijkbrug omhoog staat, kunnen voertuigen tot 3,5 ton over de sluisdeur aan de kant van de Berendrechtbrug rijden. Vrachtwagens moeten wachten tot de Oudendijkbrug terug plat ligt.

 

Deze wachtende vrachtwagens op de Scheldelaan (ten zuiden van de sluis) kunnen dan de weg blokkeren voor voertuigen tot 3,5 ton richting de sluisdeur en voor verkeer naar de containerterminal van PSA K869. Daarom worden deze verkeersstromen vanaf 3 juni gescheiden.

 

Doorgaand vrachtverkeer rijdt altijd links en verkeer naar PSA K869 rechts. Verkeer tot 3,5 ton volgt links het doorgaand verkeer als de Oudendijkbrug beschikbaar is, maar houdt rechts aan om naar de sluisdeur te rijden als de brug niet beschikbaar is. Variabele signalisatie duidt de juiste weg aan.

 

Deze situatie blijft tot de Berendrechtbrug terug in gebruik is.

 

Periode: Vanaf 3 juni

 Naar het overzicht


Andere werven in Antwerpen

Ook in de stad Antwerpen en toegangswegen tot de haven zijn er impactvolle wegenwerken gepland.

Download de kaart met werven stad Antwerpen

 


Actuele info (tweets) over werken, tijdelijke verkeershinder en verkeersinfo over Antwerpen en de haven (bron:  Twitter)